Foto: Andrea Kollmann

På kurs mot mögel, or och okunskap

Orgeln är en komplicerad anordning. Om något går sönder är det inte helt enkelt att hitta felet. Såvida du inte kan din sak, förstås. Därför går nu sju församlingsmusiker på en ettårig kurs för att lära sig allt om orglar.

"Det händer att jag kommer en söndag och tycker en pipa är ostämd. Och då tänker jag, himmel, man ska ju kunna stämma själv", säger Anna-Maria Hagemann som är kyrkomusiker i Ljunits församling.

Anna-Maria Hagemann pluggar bälgar med Anders Johnsson. Foto: Andrea Kollmann

Hon går på kursen Orgelkunskap som ges på Musikhögskolan i Malmö. Sju kyrkomusiker lär sig allt om hur orgeln är uppbyggd, historiskt och tekniskt, orgelvård med stämning, registrering (se förklaring nedan), renoveringspraxis, terminologi och lagstiftning. Kursen startades på grund av det är många kyrkomusiker ute i församlingarna som inte har gått organistutbildning och därmed saknar grundläggande kunskaper om kyrkoorglar.

– Jag är bara en enkel landsortskantor, en bruksmusiker och vågar inte gå in och pilla i orgeln när jag inte vet hur den är uppbyggd eller hur allt i den hänger ihop, Jag började som vikarierande kyrkomusiker, har lärt mig spela i jobbet och som övningselev på Musikhögskolan. För mig är framförallt den praktiska biten viktig där vi pratar om disposition, om vilka olika ljud piporna har. Det är spännande att få historiken eftersom det finns så många olika sätt att registrera (se förklaring nedan) ljud beroende på tidsepok och komposition. Och efter kursen hoppas jag kunna stämma orgeln själv, säger Anna-Maria Hagemann.

Kunskap är halva jobbet

Få instrument kan mäta sig med kyrkoorgeln när det gäller avancerad mekanik. Det är många delar man behöver hålla reda på. Metallpipor och träpipor i mängder, bälgar som är av sorten kub- parallell-,flottör-, kilbälg och ibland till och med dubbel kilbälg. Luft ska pumpas fram och tryck ska regleras, temperaturen i lokalen är väldigt viktig för att material och mekanik ska må bra. Det är med andra ord viktigt med både kunskap och intresse för att orgeln ska hållas i skick och låta bra.

– Om din orgel fungerar illa och du inte vet hur den fungerar vet du inte heller hur du ska felsöka. Har du kunskap vet du också vad du kan åtgärda själv och när du behöver ta in expertis. Vi startade den här kursen eftersom kyrkomusiker ute i stiftet frågade efter kunskap. Halva jobbet är att känna till din orgel för att få rätt klang så den låter så bra som möjligt, säger Anders Johnsson som leder kursen. Han är organist i Malmö, universitetslektor i orgel och orgelkunskap och ansvarar för orgelinventeringen i Lunds stift.

Uppätet eller uppvärmt

Korsordsdjuret som äter orglar och annat man inte vill ska ätas upp av just dem. Bild: Bohart

Temperaturen och luftfuktigheten påverkar instrumentet kraftigt. När församlingarna drar ner på uppvärmningen, kyrkan kanske används lite eller inte alls, så sparar de visserligen pengar men drar å andra sidan på sig dyra problem när orgeln skadas. Hög luftfuktighet framkallar mögel vilket är illa i sig men det lockar även fram skadeinsekten or som börjar tugga i sig träet. Mögel och or är de två vanligaste skadorna på våra kyrkoorglar.

– Man måste väga kostnaderna för en uppäten orgel mot uppvärmningskostnaderna. Förutom att orglarna har ett antikvariskt värde så ska man ju inte acceptera ett arbetsredskap som inte är i gott skick. Och med tanke på ekonomin är det bra att veta hur orgeln ska skötas, att veta vad man kan åtgärda själv och vad man behöver orgelbyggare till, säger Anders Johnsson.

Andrea Kollmann

Brukar du kolla in bland pipor och bälgar?

Peter Ernberg, deltagare, kantor i Heliga Trefaldighetskyrkan, Malmö
– Ja, ibland men väldigt försiktigt.

Peter Ernberg Foto: Karin Rosvall

Vad har du lärt dig på kursen?
– Jag har fått ökad kunskap och större självförtroende att undersöka orgelns mekaniska delar.

Vad är svårast med orgelskötsel?
– Kunskap om alla delar och olika orglars behov.

Varför går du kursen?

Susanne Holmström Foto: Jenny Wollin

Susanne Holmström, deltagare, församlingsmusiker, Ystad Sövestadsbygden
– Jag har en tjänst som församlingsmusiker men har ingen kantorsutbildning. Jag tänkte att det är en bra start att fylla kunskapsluckor om orglar och orgelvård. Nu är jag i en församling med digitalorglar men de ”gamla” orglarna finns kvar i några kyrkor och jag är intresserad av att få dem i spelbart skick.

Vad har varit mest angeläget för dig?
– Hur jag ska underhålla samt stämma orgeln. Även registrering.

Orgelkunskap
Kursen pågår under läsåret 2018/19 och ger 7,5 högskolepoäng. Den ges i samarbete med Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet och Lunds stift.

Anders Johnsson är universitetslektor i orgel och orgelkunskap och organist i Slottsstadens församling i Malmö.

Registrering
Hur orgelns stämmor kombineras till olika styrka och klangfärg utifrån musikaliska, stilistiska, praktiska och konstnärliga ställningstaganden.