Virke kyrka
Foto: Heikki Ranta

Virke kyrka kan bli miljökyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu kan även Virke bli miljökyrka. Här berättar kyrkoherde Mats Andersson Risberg i Kävlinge församling vad det innebär.

2015-03-30

‒ Det innebär att kyrkan inte ska kosta miljön någonting, utan om möjligt i stället tillföra något positivt. Detta innebär bland annat solceller som ska ge energi, och att vi på kyrkogården inte ska använda maskiner som kräver fossila bränslen. Det handlar också om en grön teologi, att förkunnelsen och det som sker i kyrkorummet alltid har ett miljöperspektiv.

Varför är det en god idé?

‒ Det är angeläget att kyrkan förverkligar idéerna om ett klimatsmartare samhälle och att vi går från ord till handling. Virke kan bli ett pilotprojekt och ett exempel för framtida arbete i dessa livsviktiga frågor.

Det är en god idé att arbeta kring frågor som innebär en bättre värld för våra barn och barnbarn.  

Vad görs konkret?

‒  Just nu pågår en process, där vi ser på olika möjligheter för kyrkan inför framtiden. Från Lunds stifts sida är framför allt stiftsantikvarie Heikki Rantta och stiftskonsulent Torrid Bengtsson engagerade med sin sakkunnighet. Jais arkitektbyrå har gjort en förundersökning gällande Virke framtidskyrka. Teologen Panu Pihkala från Finland har bidragit med ett teologiskt miljöperspektiv på projektet.  

När ska det ske?

‒ Processen är igång, vi hoppas att vi kanske kan se de större delarna förverkligas 2017-2018.

Andrea Kollmann