Foto: Kristina Strand Larsson

Prästen Albin Tanke: "Livsviktigt att fortsätta föra en kamp mot trångsynthet"

Nyhet Publicerad

- Vi ska öva oss i att våga fråga och inkludera. Jag vill kunna bistå med att vidga människosynen ytterligare. Det säger Albin Tanke, sedan i höst Lunds stifts nya samordnare för HBTQ-frågor.

Vi sitter i Albins arbetsrum i Malmö, där en varm, röd matta och röda stolar lyser upp och kommer genast in på ämnet vad som kan förbättras. Hur kan vi bli bättre på att se på varandra med respekt för olikheter?

- Det finns ett enormt behov av utbildning. Det handlar inte bara om upplysning eller faktainhämtning utan om kunskap som rör människosyn och strukturer, menar Albin.

Inte bara Pride

- Vi pratar ofta om öppenhet och mångfald, men det ska bli praktik och "levas" också. Det finns en vardag när det gäller de här frågorna. Det handlar inte bara om Pridefestivaler och stora happenings, även om de är otroligt viktiga i sig. Det handlar inte minst om möten vid lunchbord, personalsamlingar och den vanliga söndagsgudstjänsten.

- Hur firar vi gudstjänst med ett inklusivt språk och med en öppenhet där vi inte tar för givet att vi vet allt om dem vi möter?

Frågor om våra liv, om existensen, tro och tillit är allmänmänskliga. Kyrkan har språket och vägarna för att hantera detta, men utmaningar finns.

Strukturer som påverkar och tystar

 - Den pågående #metoo-rörelsen pekar på ett strukturellt samhällsproblem, det gäller även HBTQ. Varje individ är unik och oändligt värdefull. Men hur ser det ut på arbetsplatser? Hur ser det ut på skolor och i samhällslivet? Vad finns det för strukturella mönster som påverkar oss, som tystar oss? Vi måste prata om strukturerna. Det är strukturer som ger snedvridna kulturyttringar utrymme. Vi ska ha ett klimat där vi kan tala öppet med varandra.

Albins roll i det nya uppdraget för Lunds stift är att vara kontaktperson och en vägledare som ger stöd och hjälp till församlingarna. Albin kommer inte att själv att arbeta operativt utan samordnande, det vill säga han kommer att vara behjälplig genom att ge råd och idéer.

Regnbågsnyckeln ett nystartat projekt

Det handlar inte bara om Pridefestivaler och stora happenings, även om de är otroligt viktiga i sig. Det finns en vardag när det gäller de här frågorna. Det handlar inte minst om möten vid lunchbord, personalsamlingar och den vanliga söndagsgudstjänsten.

Albin Tanke

Det finns ett nystartat projekt som heter Regnbågsnyckeln. Det är ett samarbete mellan studieförbundet Sensus, Riksförbundet för kristna HBTQ-personer EKHO och Svenska kyrkan. Det är innebär en märkning som följs av ett årtal. Anställda och förtroendevalda kan välja att delta i en kunskapsprocess.

- Processledare håller på att utbildas runt om i Svenska kyrkan. Lunds stift är positiva och vill hjälpa till att möjliggöra delaktighet i projektet, berättar Albin.

Vad gör att du är engagerad i frågorna?

- Det som rör människosyn har alltid engagerat mig djupt. Det har att göra med min teologiska hållning. Vi kan tycka att vi är långt framme i Sverige. Vissa tycker att vi är färdiga med frågorna, men så mycket i världsbilden visar på att det är högaktuellt och livsviktigt att vi fortsätter att föra en kamp mot trångsynthet.

- Det finns en könsmaktsordning som är cementerad och det finns maktmissbruk.

Regnbågsnyckel är ett bra ord. Vi behöver nycklar för att låsa upp stela mönster och tröga strukturer.

 Tankar kring kyrkan och HBTQ?

- Vi ska påminna oss om grunduppdraget, om evangeliet, att vi behöver komma ut i ljuset och göra varandra fria. Det är så vi ska leva. Jag älskar Lasarustexten i Johannesevangeliets elfte kapitel. Lasarus är redan död sedan fyra dygn när Jesus säger: "Kom ut".

- Evangeliet har sitt uppdrag rakt in i verkligheten och människors liv. Vi behöver sluta frid med oss själva men vi kan mötas av hämmande strukturer. Släpps vi in? Att komma ut är en sak, det handlar om den egna processen, men att komma in i gemenskapen är en annan. Vi ska bygga församlingar där vi skapar mötesplatser, där vi släpper in varandra, det uppdraget har vi varje dag.

Det finns så mycket vi har svårt att prata om: Sjukdom, död, kön, sexualitet. Vi drabbas lätt av rädsla.

Benämn, bekräfta och se

- Vi ska öva oss i att våga fråga och inkludera. Vi ska befria varandra genom att bekräfta, benämna och se. Det är min mänskliga kallelse att lyfta den jag möter. Och komma med befrielse där det är trångt, poängterar Albin. 

maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se

Fakta Albin Tanke

* Präst och psykoterapeut. Även känd för sina bloggar och morgonandakter i Sveriges Radio P1.

* Sedan april 2017 vikarierande församlingsherde i S:t Petri församling, Malmö. Från och med den 1 november ordinarie församlingsherde i S:t Petri. Tidigare bland annat pastoral teolog för Svenska kyrkan i Malmö, stiftsadjunkt för själavård i Lunds stift samt gymnasiepräst i Malmö.