Meny

Pilotprojekt ger satsning på solceller

Mitt i det böljande skånska landskapet, bland bördig mylla och karaktäristiska pilevallar ligger Södra Åby. Här driver Bertil och Åsa Odell med familj produktion av 10 500 smågrisar på årsbasis. En nyhet på gården är den solcellspanel som pryder en av byggnaderna.

Basen för verksamheten är 400 suggor på fyra produktionsplatser. Varannan vecka föder 36 suggor imponerande 440 kultingar. 7 000 grisar föds varje år upp till slakt, resten säljs som smågrisar.

- Den biologiska produktionen är beroende av klimatet, av väder och vatten. Vi vill att jorden ska brukas, inte asfalteras eller bebyggas. Här på Söderslätt finns fantastiska förutsättningar.

Grisuppfödning behöver mycket värme. Smågrisar är känsliga för kyla, så golvvärme finns. Familjen Odell har en kvarnanläggning och tillverkar eget foder. Elförbrukningen är på en hög nivå, berättar Bertil och Åsa över en kopp kaffe.

- En villaägare gör i snitt av med cirka 15-20 000 kilowattimmar. Vi använder 800 000 kilowattimmar årligen på fyra olika ställen. På denna gården rör det sig om 300 000 kilowattimmar. Det gör att vi funderat länge på alternativ till konventionell el.

När Lars-Ewert Jönsson, jordbruksförvaltare i Lunds stift, föreslog att Södra Åby skulle kunna vara del i ett pilotprojekt med solceller var därför Bertil och Åsa inte sena med att tacka ja. Två gårdar i Skåne utsågs att vara med i projektet. Två olika solcellsleverantörer användes. Båda anläggningarna installerades under sommaren 2017.

Det är viktigt för stiftet att verka för en mer hållbar och fossilfri energianvändning. Prästlönetillgångarna har därför stått för kostnaderna, men investeringen har påverkat prislappen för arrendet.

Hur är utfallet av satsningen hittills?

- Det har ännu gått lite för kort tid för att dra några större slutsatser. Sommaren och hösten 2017 var solfattig. Vi kommer att följa upp och göra en utvärdering. Men generellt är det här helt rätt, solceller är framtiden.

Anläggningen kan i bästa fall producera 36 000 kilowattimmar och täcka cirka 10-15 procent av elbehovet. Man får 12 års produktionsgaranti och 25 års garanti vad gäller effekten. De 144 modulerna med polykristallina solceller täcker 235 kvadratmeter på gårdens maskinhall.

Bygglov krävdes från kommunen och kraven är ganska hårda. Grannar skulle tillfrågas. Processen och vägen fram till ett godkännande var tidskrävande, medan det gick snabbt att få solcellerna på plats.

Bertil och Åsa berättar att många kollegor sätter upp solceller på sina tak. Man kan ansöka om att få 30 procent i statligt stöd vid installation fram till 2020.

- Det är bra att testa solceller på en liten enhet som den här. Vi lär oss hur det fungerar.  

Gården Knutstorp i Södra Åby har brukats av släkten i sju generationer. Här ses två av de nuvarande arrendatorerna, Åsa och Bertil Odell. Bild: Maria Lundström

Vi går ut för att titta på maskinhallens tak som täcks av solceller och ser också på styrpanelen för anläggningen. Det går bland annat att se hur många kilowatt som produceras just för stunden.

Hur tänker ni kring klimatfrågan för övrigt?

- Vi köper 100 procent grön el. Vårt dilemma är att vi använder diesel till traktorerna och till att torka spannmål. Vi har stora näringsflöden på gården och vi ser till att så lite ammoniak, kväve och fosfor läcker ut som möjligt.

Familjen Odell har infört många rutiner med miljön i åtanke. Gödsel sprids med släpslangar som minskar utsläpp av ammoniak. Inköp av konstgödsel har man kraftigt dragit ner på. Man odlar fodret och får ut kött och gödsel. Det är i sig ett kretslopp och ett cirkulärt system.   

- Vi är inte så intresserade av ett ekologiskt jordbruk idag. Alla kan inte välja den vägen. Men vi jobbar ständigt med att försöka ta tillvara på våra resurser på bästa sätt och att ha koll på vad konsumenterna efterfrågar.  

Ett avslutande besök hos grisarna står på önskelistan. Vi traskar vidare till ett av stallen. På vägen berättar Bertil och Åsa att biskop Johan Tyrberg med medarbetare kom på besök förra sommaren.

- Biskopen twittrade om det och lade ut en fin bild. Det var kul. Johan uppskattade att hälsa på hos djuren. Vi hade svårt att få honom att slita sig från grisarna. 

Så fort vi tittar in flockas ett stort antal suggor vid staketet. De är mycket nyfikna och aktiviteten och grymtningarna är på en hög nivå.

Hur är det att vara grisbonde?

- Lönsamheten är bättre idag. Vi har flera tuffa år bakom oss med få toppar och långa dalar. Vi har tidigare inte fått betalt för vår fina djurhållning. I Sverige har vi en restriktiv inställning till antibiotika. I många andra länder blandas antibiotika i fodret. Nu har synen äntligen vänt och veterinärer från hela Europa kommer hit för att lära sig hur vi gör, förklarar Åsa, som även är vice ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund.

En stor sak som påverkat bönderna på sistone är hälsofrågan om grisknorren, något som sattes på den politiska dagordningen av EU-parlamentarikern Fredrik Federley. Han stred för att det är viktigt att låta grisarna växa upp med knorren.

- Trots att det nu finns en EU-lagstiftning som säger att knorren ska vara kvar finns det fortfarande en lång rad länder som knipsar av den. I Sverige klarar vi av att föda upp friska grisar med knorren i behåll.

Familjen Odell förfogar över totalt 433 hektar, varav 178 hektar arrenderas av Lunds stift.

Vad är positivt med att arrendera av Lunds stifts prästlönetillgångar?

- Det är en långsiktig och stabil jordägare. Lantbruk är en verksamhet långt från snabba klipp. Därför passar kyrkan och jordbruket ihop. Vi delar värderingar och grundsyn på förvaltarskap, det finns ett evighetsperspektiv, sammanfattar Bertil innan vi skiljs åt. 

Maria Lundström

FAKTA Pilotprojekt med solceller

Gården Knutstorp i Södra Åby drivs av tillsammans av familjen Odell: Bertil, hans bror Hans samt Åsa.   

På två platser i stiftet finns nu solcellspaneler. Förutom Södra Åby även i Östra Herrestad på Österlen.

Bakgrunden är att egendomsnämnden 2015 gav i uppdrag till egendomsavdelningen att utreda möjligheten att göra en energiomställning till förmån för en bättre miljö på prästlönetillgångarnas jordbruksfastigheter genom installation av solceller. I augusti 2015 beslöt man att som pilotprojekt erbjuda arrendatorerna på fastigheterna Södra Åby 16:1 i Trelleborgs kommun och Östra Herrestad 20:1 i Simrishamnskommun varsin solcellsanläggning.

Fastigheterna valdes ut då de har en hög och jämn elförbrukning, lämpliga tak att placera anläggningen på och att nätägaren hade kapacitet att ta emot den producerade elen. Efter anbud upphandlades anläggningen i Södra Åby av Holje El medan Alfa Sol Vind valdes som leverantör till Östra Herrestad.

Anläggningen i Södra Åby har en toppeffekt på 36 kW och i Östra Herrestad är toppeffekten 68 kW. För båda anläggningarna har investeringsstöd om 30 % sökts och beviljats. I såväl Trelleborgs som Simrishamns kommun krävdes bygglov för att uppföra anläggningarna.

 

 

Kommentera: