Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon:+46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge firar tio år med vandringar och rikt program

I år fyller den uppskattade pilgrimsvägen i Lunds stift tio år. Det ska såklart firas. "Ett sextiotal församlingar är involverade. Det här är fantastiskt och speciellt - ett gigantiskt samverkansprojekt", berättar pilgrimspräst Magnus Malmgren.

Vi slår oss ner i ett rum på pilgrimscentrum i Lund. Mot väggen står en knippe vandringsstavar lutade. På bordet en korg med snäckor, en viktig symbol för pilgrimskapet.

Berätta, hur ska pilgrimsvägens födelsedag uppmärksammas?
- Vi ska vandra längs med lederna i Skåne och Blekinge. Vi startar från olika platser med Lund som mål. Jubileet tar sin början hos Blekingeborna i Karlskrona den 16 maj. Det känns extra positivt. Vid ankomsten till Lund den 2 juni, söndagen före pingst, äger den stora festliga avslutningen rum när vi firar gudstjänst tillsammans. Då strålar allting ihop.

Dessutom erbjuds ett program runt domkyrkan i Kristi himmelfärdsveckan med många inslag: Föreläsningar, fördjupningsdagar för personal och för ideella, aktiviteter för barn och unga ledare, stillhet och bön, men också vandringar.

Barnvagnar roligt inslag

- Vi satsar på en ekumenisk vandring där vi ska gå till olika samfund och landa i Klosterkyrkan i Lund. Ärkebiskop emeritus KG Hammar håller föredrag om vandringsfolket och vi firar en ekumenisk gudstjänst. Ett annat roligt inslag är en pilgrimsvandring med barnvagnar den 28 maj. Det blir också vandringar som erbjuds för teckenspråkiga, säger Magnus Malmgren.

Vem hoppas du ska delta i jubileet?
- Det är roligt om många som har en relation till pilgrimsvägen kommer och att det blir ett tillfälle att samlas för dem som varit engagerade genom åren. Sedan ser jag gärna att nya människor - både i och utanför kyrkan - hittar fram till oss och programmet och ser värdet i att fira.

Hela prgrammet finns på pilgrimsvägens hemsida och programmet fylls på efterhand så det är bra att hålla utkik där, tipsar Magnus.

Pilgrimsvandring är väldigt populärt idag. Vad tror du det är som lockar och drar människor?
- Behovet av tystnad, enkelhet och kombinationen av kroppsligt och andligt. Det gör gott att inte fastna för mycket i huvudet utan att använda sig av kroppen. Att uppleva pilgrimsvandring är ett sätt att komma närmare sig själv och sin tro utifrån var och ens egna förutsättningar, poängterar Magnus.

- Skälen är många till varför man vill vandra. Det kan vara dramatiskt, som att man genomgått en skilsmässa eller att någon närstående dött, men det kan också vara odramatiskt. Hur som helst kan det fylla ett behov. Det krävs inte annat än att man ger sig ut och undervägs komma på vilka frågor man har och kanske hitta svaren.

Det är lokalt det ska hända, det är där pilgrimsarbetet ska hållas vid liv.

Pilgrimspräst Magnus Malmgren

Vad har hänt under de här tio åren? Vad är det viktigaste som åstadkommits?
- Det har gjorts ett stort och gediget arbete för att skapa leder och göra dem tillgängliga genom att ta fram ett användarvänligt kartredskap.

- En pilgrimsled är ett immateriellt fenomen som uppstår genom att människor går vägen över tid. Tiden i sig är central, det är så traditionen skapas. De tydligaste vägmärkena är våra kyrkor, de fyller vandringen längs vägen med berättelser och innehåll.

- Det här är fantastiskt roligt på det viset att vandringarna ordnas tillsammans med församlingar och enskilda pilgrimer. Det är ett gigantiskt samverkansprojekt med runt ett 60-tal av stiftets församlingar. Som flest under jubileumsfirandet går sju grupper. De ska vandra olika långa sträckor.

Ser du någon trend sedan starten av pilgrimsvägen i Lunds stift?
- Jag har en bestämd känsla av att det är växande, fler och fler pilgrimer tillkommer. I Lund intill domkyrkan har vi vårt pilgrimscentrum. Vår roll är att stimulera och uppmuntra till pilgrimsvandring. Vi försöker tillhandahålla redskap som förklarar vad pilgrimsvandring är, hur den kan tolkas och användas. 

På vilket sätt görs det?
- Fokus ligger på hur vi kan engagera församlingar att arrangera vandringar. Det är lokalt det ska hända, det är där arbetet ska hållas vid liv. Det kan inte bara handla om enskildas drivkraft utan intresset från kyrkan måste också finnas där.  

Det finns många fina poänger med jubileet menar Magnus. Ett av syftena är att blicka framåt och lansera ett sorts framtidsprogram för arbetet på pilgrimscentrum. Varje stift har ett pilgrimscentrum.

- Lund är vårt nav och utgångspunkt. Ovanpå det finns det pilgrimsplatser runt om som är extra profilerade.

Fred, rättvisa och klimatet

- Vi har tre ledord: Livsmod, växtkraft och motståndskraft. Livsmod handlar om andlig hälsa, växtkraft om att få hjälp att formulera kristen tro och att växa i tron, medan motståndskraft är en sorts solidaritetshandling för fred, rättvisa och klimatet.

Magnus pekar på att det finns fler områden att upptäcka som kan vara goda resurser för församlingar. Det går att knyta an pilgrimsvandring till arbetet med konfirmander, med diakoni och en rad andra verksamheter.

Vad önskar du ska ha hänt och vara verklighet om ytterligare tio år?
- Att en stor del av pilgrimsvägen ska vara utmärkt med skyltar och att det finns en levande pilgrimskultur kring våra leder. Det finns mycket som återstår att göra på de punkterna.

- Målet är vidare att alltfler församlingar känner att pilgrimslederna är en värdefull resurs att ta vara på. Om tio år är förhoppningen att Liberiet, den byggnad intill domkyrkan och domkyrkoforum som stängdes 2014, ska vara en levande mötesplats. Där har du mina visioner, avslutar Magnus.

Maria Lundström

FAKTA

På pilgrimsvägens hemsidas finns programmet till pilgrimsvägens jubileumsfirande.

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge omfattar sju separata leder och omfattar totalt cirka 80 mil. Invigningen ägde rum söndagen före pingst 2009.

Frågor? Kontakta pilgrim@lundsdomkyrka.se

Bild: Maria Lundström

Mer på temat pilgrim