Otto och Oskar kommer gärna till din församling och berättar

Nyhet Publicerad

Under höstterminen 2017 har Lunds stift förmånen att kunna sända iväg Otto Nilsson-Wimar till Brasilien och Oskar Skäremo till Costa Rica inom ramen för Ung i den världsvida kyrkan-programmet.

Tillsammans med andra ungdomar från olika stift i Sverige kommer de totalt att spendera ca tre månader med att dela tro, liv och vardag i en helt annan kontext.
Församlingar i stiftet kan nu boka in Otto och Oskar till exempelvis konfirmand- och ungdomssamlingar eller andra församlingsaktiviteter för att där redogöra för sina erfarenheter och de perspektiv på den Världsvida kyrkan som de har fått.
Boka inspiration redan nu via Kristofer Burman, kristofer.burman@svenskakyrkan.se

Följ deras äventyr här: http://blogg.svenskakyrkan.se/utbyte/