Foto: Maria Lundström

Musik som läker - med sången som redskap

Är sång bara något vackert eller finns det fler dimensioner? En som högst påtagligt vet att sång kan läka djupa sår och trauman är Ellinor Ingvar-Henschen, operasångerska och musikterapeut.

- Musik är det som är min utgångspunkt och min livlina. Jag har aldrig haft ett liv utan musik. 

Ellinor började tidigt att spela instrument - blockflöjt när hon var tre och piano när hon fyllt sex. Då hon var 12 började hon att sjunga i kör och i sextonårsåldern var det dags för en operagrupp. 

Ellinors mamma var Cilla Ingvar, känd revysångerska och radiomedarbetare. Hon dog 1998.

- Min mamma har betytt mycket. Hon var en så starkt kärleksfull person att jag fortfarande känner hennes närvaro, trots att hon har varit borta så länge. Hon hade en varm sångröst och sjöng för mig under hela min barndom, även upp i tonåren.

Varför är det viktigt med sång i tidiga år?

- Att sjunga för barn är att ge dem en gåva. Det stärker banden oss människor emellan. Sång skapar band och anknytning, det skänker lugn och glädje och utvecklar språkförmågan.

Förutom att sång är vackert vad har det för effekter på kroppen?

- Fysiskt sett väcker det oxytocin som är ett hormon som man blir glad av. Sång stimulerar kroppens alla funktioner och får igång blodcirkulation och andning. Vi andas ofta för ytligt, det är djupandning som gör verkligt gott. Stress motverkas. När man sjunger är man i nuet, är fullt ut här och nu.

Vidare aktiveras hippocampus som är centrum i hjärnan för känslor och minnen. Det finns alltså vetenskapliga bevis för att sång är läkande.

En sång om övergrepp, kärlek och mod

Ellinor har just kommit ut med en självbiografisk bok där hon bland annat berättar om sina egna erfarenheter kring det. I oktober släpptes En sång om övergrepp, kärlek och mod.

- Den handlar om mitt liv och om hur sång och musik hjälpt mig igenom övergrepp i barndomen som skett utanför min familj. Att den är publicerad och ute i världen är stort. Att sjunga har handlat om att läka mig själv. Men även skrivandet har varit betydelsefullt. Det är väldigt läkande att formulera sin historia.

Ellinor har skrivit av och till i tjugo år.

- Det har gett mig mycket men jag har inte kunnat ägna det full tid. Det har konkurrerat med övrigt arbete.

Boken har fått ett varmt mottagande. Många har berörts och har hört av sig till Ellinor.

- Genom att skriva får man någon sorts kontroll och överblick på det som hänt. Innebörden är att det går att integrera det svåra, det går att leva med det tunga som hänt i ditt fortsatta liv. Berättande är det som läker. Det gäller att hitta sin kanal. För mig har det framförallt varit sången som läkt ihop mig även om skrivandet spelar en roll. 

Vad upptar dig idag?

- Jag håller på att producera en ljudbok av den skrivna texten En sång om övergrepp, kärlek och mod, detta i samarbete med tonsättaren Jonatan Sersam. Nästa steg blir att skapa en scenföreställning - en one woman show - där alla mina erfarenheter integreras, både sceniska och musikaliska.

Men i övrigt handlar det för Ellinor om en växelverkan.

- Cirka hälften av tiden arbetar jag med mitt artisteri och resterande tid arbetar jag på BUP:s slutenvård i Malmö.

Det finns en koppling mellan sång och det mänskliga psyket. Att unga får sjunga som en del i sin behandling har visat sig vara välgörande förklarar Ellinor.

- Att sjunga har handlat om att läka mig själv. När musiken inte räckt till finns alltid Gud. Min relation till kyrkan har växt fram i vuxen ålder, berättar Ellinor Ingvar-Henschen, som döpte sig vid 27. Foto: Maria Lundström

Trauman, Avslappning och andning

- Jag möter flyktingar med tunga trauman, unga med ätstörningar, depression och autism. Vi möts i musiken och sången. Utgångspunkten är avslappnings- och andningsövningar. Vi börjar med att visualisera en plats där man mår bra.  

Att lära sig att andas på rätt sätt är centralt i terapin.

- När man har varit med om fruktansvärda upplevelser sitter andningen högt upp i halsen. Terapin kan göra att andningen och därmed också kroppen frigörs.

- Det är fantastiskt och ett privilegium att få arbeta med patienterna. Min roll är att skapa ett rum där vi går in i musiken. Vi ska vara i rösten, i ljuden och sedan integreras den personliga berättelsen och bildar en helhet.

Vissa som Ellinor möter på BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin, skriver en egen låt om sitt liv, något som kan vara förlösande. Att sjunga är ett annorlunda och välgörande sätt att kommunicera det man varit med om. 

- Det rör sig om starka berättelser och upplevelser där vi med musiken som redskap bryter igenom och gör framsteg. När patienterna börjar sjunga har de rosiga kinder, de ler och möter blicken.

Ellinor får positiv feedback på sitt arbete. Responsen har varit god både från patienter och vårdanställda.

LEK istället för ätscheman

- I den miljön, på avdelningen är det så uppskattat att jag inte kommer med mediciner eller med ätscheman utan med lust, lek, skratt och avslappning.

Ellinor har ett arbetsrum i konstnärskollektivet Tatis i centrala Lund. Här står flygeln, här kan Ellinor öva. Det är en fristad för skapandet som betyder mycket för henne.

- Improvisation är viktig för mig, att frigöra rösten från traditionella förväntningar. Det gör att jag kan upptäcka nya rum utan att veta vart det bär hän. Det innebär frihet. Rösten och pianot samspelar och jag färdas fram på outforskade vägar. 

Vad vore ett liv utan musik?

- Det känner jag helt enkelt inte till. Jag lyssnar framför allt på P2 och på tystnaden.

Gudomlighet och musik - hör det ihop?

- Ja, verkligen. Jag har hittat vägen till det gudomliga genom musiken. När musiken inte räckt till finns Gud alltid där. Jag hade nog inte upptäckt kyrkan som möjlighet och som språk om det inte vore för musiken.

Det sakrala är en värld i sig menar Ellinor.

- Det finns många fördomar om kyrkan, men för mig är det något vackert. När jag inte orkar sjunga finns kyrkan med sitt rum, sin liturgi och sina böner. Man kan jämföra liturgin med ett partitur. Det handlar om en struktur som inte är kvävande utan stöttande.

Ellinors relation till kyrkan blev ett faktum först senare i livet. Hon växte upp i en familj som var präglad i ett vetenskapligt synsätt. Hon döpte sig när hon var 27 år, och då var det ett medvetet val.

Korsets symbolik - från död till liv

- Det började med att jag studerade till operasångerska i Florens, där kyrkan var starkt närvarande i vardagskulturen. När jag sedan kom hem till Sverige fanns en längtan och en saknad efter kyrkan och jag började att gå dit.

Ellinor tycker att dagens kyrka är bra på att omtolka de gamla dogmerna. Symboliken med korset talar till henne.

- Detta med att gå genom lidande och död för att nå fram till uppståndelsen. Att ta sitt kors och hitta sin botten, det är en fin symbol för mig. Det är så medkänsla föds.

Hur är det att låta din röst svinga sig upp under domkyrkans valv?

- Det är underbart, inspirerande och jättehäftigt. Jag känner mig lyckligt lottad när jag får tillfälle att göra det. Det är ett av de vackraste rummen jag vet. Det är slående i sin skönhet. Jag har sjungit mycket där - i kryptan, på orgelläktaren, i högkoret. Jag har gjort rummet till mitt.

Ellinor berättar att hon haft många givande sånguppdrag åt Domkyrkoförsamlingen genom åren. Ett program som tagits fram i samarbete med domkyrkoorganisten Robert Bennesh heter Bibelns kvinnor i operan.

- Det kommer vi att sätta upp igen.

I Lunds domkyrka har Ellinor gjort flera solouppdrag i samarbete med konstnärer som Agneta Sofiadotter och Karin Wiberg. Vidare har hon turnerat med saxofonisten Cennet Jönsson och gjort talrika kyrkokonserter, till exempel Duke Ellingtons Sacred Concerts.

Har du något favoritstycke?

- Då väljer jag förspelet till Lars-Erik Larssons Förklädd Gud. Det utmärks av långa smäktande toner som går in i varandra. Gustav Mahlers verk tycker jag om att försvinna i.

Många hundratusentals människor är med i en kyrkokör. Detta med att sjunga tillsammans, vad gör det med oss?

- Effekterna är goda. Körsång öppnar upp, de positiva hormonerna stimuleras, de sociala aspekterna ger mening och ett sammanhang. Att samlas fysiskt och sjunga tätt intill andra är speciellt.

Ellinor har sjungit i operakörerna i Malmö och Köpenhamn.

- Det är starka upplevelser. Jag har en stor röst och det innebär att jag får hålla igen i ”vanliga” körer, vilket inte behövs i en operakör.

Vad ger dig kraft?

- Bön ger mig kraft - det, mina vänner och mina barn. Och musiken i sig förstås.

Maria Lundström

 FAKTA ELLINOR INGVAR-HENSCHEN

Ellinor har studerat klassisk sång ibland annat Florens, musikterapi vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm och har en magisterexamen i musikvetenskap med fokus på musik och hälsa.

Under hösten 2018 har Ellinor föreläst vid flera tillfällen, bland annat på Region Skånes Likarättsdagar och S:t Lukas samtalskvällar på Domkyrkoforum i Lund, då temat var läkande sång. 

En sång om övergrepp, kärlek och mod är utgiven på LUX Publica förlag.

Kommentera: