Visitation Bara Jan-Olof Aggedal och biskop Johan Tyrberg
Foto: Andrea Kollmann

Medarbetarna, Kalle Lind, prosten, biskopen och en dansrotunda

Nyhet Publicerad Ändrad

Biskopsvisitationen inleddes med en heldag för de anställda och förtroendevalda i Bara kontrakt.

Första visitationsdagen presenterar biskopen, kontraktsprosten och medarbetarna sig för varandra, diskuterar och lär känna varandra en smula.

‒ Jag har hört ett rykte om dig på stan och du ska nu få möjlighet att bekräfta eller dementera, sa Kalle Lind till biskop Johan Tyrberg. Han intervjuade biskopen på visitationens inledande dag. Syftet var att ta pulsen på honom och få veta lite mer om vem han är. Biskop Johan skruvade lite på sig innan Kalle Lind fortsatte:

‒ Jo, jag har hört av väldigt många att du är så himla trevlig. Stämmer det?

Kalle Lind och biskop Johan förde vidare ett lättsamt samtal om att vara biskop. Hur ser en vanlig dag ut, vem skriver till honom och hur mycket vanligt prästarbete han hinner med. Och hur hur det känns att ha ett jobb som biskop med historiens vingslag ständigt närvarande med många starka namn på samma post bakåt i tiden.

Kalle Lind Biskop Johan visitation Bara
Kalle Lind och biskop Johan pratade om livet som biskop. Foto: Andrea Kollmann

‒ Påverkar det dig? frågade Kalle Lind.

‒ Jag kan tänka på det ibland, men jag är ju jag så vi väl se hur min del av historien blir, svarade biskop Johan.

Medarbetardagen i Bara kontrakt hölls i den hundraåriga dansrotundan Törringelund med ljusskylt som signalerar ”Nu bjuder herrarna” eller ”Nu bjuder damerna” och anslagstavlan fylld av spelaffischer för band som slutar på ”z” eller ”x”. Det är en arena som sannolikt förgyllt många kontraktsmedlemmars liv under årens lopp.

Kontraktsprost Jan-Olof Aggedal hälsade alla välkomna till visitationen under temat ”Färdas tillsammans”.

”Hela Bara kontrakt är marinerat av kommunikation”, sa kontraktsprosten. Han berättade om betydelsen av Malmö Airport, om Sveriges första autostrada som invigdes 1953 och att fler invånare varje dag pendlar ut från kontraktet än in. I slutet av dagen berättade Jan-Olof Aggedal vad visitationen inneburit innan biskopens besök. Inför visitationen har kontraktet gått igenom samtliga arkiv och inventarier och rutiner som kontrolleras och säkerställs så att allt är i sin ordning.

Församlingarna i kontraktet berättade om sin verksamhet på olika vis. Genom film, powerpoint eller egen text till sång där varje vers var en ny psalm fick vi veta hur de olika församlingarna arbetar i sin vardag. En gemensam innehållsrik dag för biskop och medarbetarna i Bara kontrakt avslutades med gudstjänst i Svedala kyrka.

andrea.kollmann@svenskakyrkan.se