Lyssna ‒ ibland viktigare än att prata

Nyhet Publicerad Ändrad

I kyrkan talas det väldigt mycket – och det är ett understatement. Många människor är i dag ganska trötta på det. Det är viktigt att också lyssna lite. I vårt överflödssamhälle finns så många som är ”olyssnade”. Det säger Björn Wiedel, teologie doktor i religionspsykologi.

2013-11-20

Björn Wiedel, teologie doktor i religionspsykologi, höll föredrag i samband med präst- och diakonval till Domkapitlet i Lunds stift den 12 november. Under lång tid har han arbetat med frågor kring själavård och församlingsinriktad pedagogik. Björn talade bland annat om att ta tillvara på de enskilda människornas egna tolkningar av sin tro. Man måste ställa frågor och lyssna.

‒ En fråga rymmer i sig ett budskap. Den som ställer en fråga vill veta något . Men vi tycker inte alltid om att få frågor – det kräver något av oss. Folk säger ofta: men vad vill du veta, det är inget märkvärdigt med mig. Men det är det, varje människa är unik.

Björn menar att kyrkan ofta haft och har en undervisande roll med ett ovanifrånperspektiv. Att lära ut och att lära är emellertid inte alltid samma sak. Genom samtal och genom att ta tillvara på de personliga livstolkningarna når man människor mer på djupet eftersom det handlar om dem själva. Det berör.

‒ Det intressanta när man berättar om sin egen tro är att någon måste ta emot det. Men lika intressant är, att när jag berättar min egen berättelse finns en mycket intresserad mottagare: jag själv. Genom att berätta prövar man sina ord och får en chans att känna efter. Om inte orden har rötter i mig själv är det inga levande ord. På samma sätt är det med tro – om inte tron har rötter är det ingen levande tro, sa Björn.

På präst- och diakonmötet fick deltagarna också ta del av det nya undervisningsprojektet Inspirera lärande och samlas kring hoppet som anknöt till Björn Wiedels föreläsning. Projektet startar nästa år och tar avstamp i församlingens grundläggande uppgift att undervisa om kristen tro och hur det arbetet kan bedrivas.

‒ En del tänker att det här kan vi redan. Andra säger: vi måste hitta nya sätt att nå ut. Jag tänker att det är viktigt att hela arbetslaget i en församling samarbetar kring detta, utan revirtänkande, och fokuserar på gemensamma utmaningar och mål, sa Björn Wiedel.

Andrea Kollmann
andrea.kollmann@svenskakyrkan.se

Undervisningsprojekt

  • Svenska kyrkan tar ett samlat grepp kring undervisning och mission.
  • I Lunds stift startas undervisningsprojektet Inspirera lärande och samlas kring hoppet som ska pågå mellan 2014-2017.
  • Syftet är att inventera och kartlägga det undervisningsarbete som sker i stiftet samt uppmuntra och inspirera lärande i nya former och på nya arenor.
  • För mer information, kontakta stiftskansliet och projektledare Eva Wulff.