Kyrkor och kyrkogårdar i Lunds stift får 89,2 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning

Nyhet Publicerad Ändrad

Efter höstens politiska turbulens och oklarheter kring statens budget inför 2015 har regeringen nu bekräftat att kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) om 460 miljoner kronor ska betalas till Svenska kyrkan. Av dessa pengar får Lunds stift 89,2 miljoner kronor.

2015-01-14

Lunds stiftsstyrelse har i samråd med länsstyrelserna i Skåne och i Blekinge fördelat Lunds stifts del av den kyrkoantikvariska ersättningen, 89,2 miljoner kronor, till ett stort antal projekt i församlingar, pastorat och på stiftsnivå.

Detaljerad lista över tilldelningen.

I Blekinge får till exempel Lösens kyrka närmare 2,3 miljoner kronor för invändig och utvändig renovering. I Fredrikskyrkan i Karlskrona ska den kulturhistoriskt mycket värdefulla Åkerman & Lund-orgeln renoveras och sättas upp med hjälp av 3,3 miljoner KAE-kronor.

Utav Skånes kyrkor får S:t Pauli kyrka störst del av ersättningen, drygt 6,5 miljoner kronor, till en invändig renovering. Fjelie kyrka i Bjärred får nästan 4,3 miljoner kronor bland annat till renovering av kyrkans blytak. Östra Nöbbelövs kyrka i Simrishamn tilldelas 3,1 miljoner för utvändig renovering och Västra Vemmenhögs kyrka får 3 miljoner kronor till drastiska åtgärder för att eliminera rasrisker från tornet.

Vård- och underhållsplanering av begravningsplatser är sedan början av 2014 obligatoriskt enligt statliga föreskrifter. Drygt 50 begravningsplatser kommer nu att få en vård- och underhållsplan som till största delen kan finansieras med KAE-medel.

– Den här typen av planering kräver bred kompetens och samarbete mellan experter såsom landskapsarkitekter, trädgårdsspecialister, arborister och antikvarier. Men det är lika viktigt att församlingens egna anställda och förtroendevalda involveras i planeringen. Det är mycket positivt att vi med hjälp av statlig ersättning kan lyfta fram det gröna kulturarvet som hittills haft en underordnad betydelse inom det kyrkligakulturarvet, säger Heikki Ranta, stiftsantikvarie vid Lunds stiftskansli.

Den kyrkoantikvariska ersättningen är skattefinansierade medel som används att vårda och underhålla det kyrkliga kulturarvet för kommande generationer, det vill säga kyrkobyggnader, inventarier och övriga kyrkomiljöer. I Lunds stift finns det ca 520 kyrkor och nästan 490 av dem är skyddade av Kulturmiljölagen.

– Den kyrkoantikvariska ersättningen är en fantastisk statlig investering som syftar till att vårt gemensamma kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas, säger Heikki Ranta.

För mer information:
Heikki Ranta, stiftsantikvarie 046-15 55 06

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.