Kraften från vinden

Nyhet Publicerad Ändrad

Fredagen den 27 maj 2016 invigdes ett nytt vindkraftverk på kyrkans mark. Verket som är 125 meter högt står i Önnarp öster om Trelleborg.

Vindkraftverket är på två megawatt har en kapacitet att generera sex miljoner kilowatttimmar per år och bär namnet Margot efter en av grundarna till bolaget Älvsborgsvind som är en av samverkanspartners i projektet tillsammans med Eolus och Åkerbo Härads Brandstodsbolag. Anläggningsarrendet gäller i 30 år.