Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konstverk öppnar dialog med Lundaborna

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög.

Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979.

Verket introducerar Coleys konstnärskap lokalt och hoppas skapa intresse inför kommande verk som konstnären skapar specifikt för Råängen, vilket kommer uppföras under våren 2018.

Råängen är en arena för diskussioner kring vad som händer och utvecklas på Lunds domkyrkas marker i Brunnshög (ett område beläget fem kilometer nordost om Lund). Domkyrkans marker står inför stora förändringar med planer på ett ambitiöst, annorlunda och hållbart stadsutvecklingsprojekt som vill förändra gängse regler och förutfattade bestämmelser om ett samhälles uppbyggnad, under de kommande årtiondena. Råängens första fas startar upp utvecklingsprojektet med ett konst- och arkitekturprogram, med samtal, debatter och workshops tätt kopplat till dess innehåll.

Läs hela pressmeddelandet här.

Invigning sker på fredag den 17 november på Domkyrkoforum.
Kl. 18–19.30. Läs inbjudan här