Foto: Hässleholms församling

Diakonin hittar kreativa lösningar i utmaningarnas tid

I ett yrke där fysiska möten med människor är det centrala slår pandemin med dess isolering som hårdast. Samtidigt vittnar diakoner om allt fler hjälpsökande. "Pandemin har inneburit stora förändringar. Den nyttigaste lärdomen är nog insikten om hur värdefulla våra ideella medarbetare är", säger Ann-Louise Persson, diakon i Hässleholms församling.

När alla fysiska träffar - caféer, soppluncher, musikstunder och samtalsgrupper - måste ställas in fick diakonerna snabbt växla spår och hitta nya vägar för att hjälpa behövande.

 - Den tuffaste utmaningen för oss var när vi förlorade våra 60-70 ideellt arbetande. Många av dem är själva i riskgruppen och plötsligt stod vi utan dem. Vi är tre diakoner i församlingen men vi räckte inte till, så vi fick vädja till kollegor med lite mindre arbetsbörda att hoppa in. Det är väldigt positivt att de har kunnat ställa om och hjälpa till i det diakonala arbetet, säger Ann-Louise Persson, i mitten på bilden ovan. Vid hennes sida ses diakonkollegorna Magnus Lennartsson och Jenny Magnusson. 

Numera packas soppluncherna i take-away påsar av personalen. Även julbordet på julafton fick avhämtas och ätas hemma.

 - Det blir förstås inte samma sak som att komma in i värmen och sitta ner i gemenskap. Det är ju det alla saknar nu, men det kan vi inte erbjuda riktigt ännu.

Matkassar till 60 familjer 

Matkasseprojektet innebär att 60 familjer en gång i månaden får hämta så mycket mat de kan bära med sig. Numera får de färdigpackade kassar med nödvändigheter lämnade till sig. Lunchmusiken med diktläsning som varit en samlingspunkt varje torsdag blev en digital sändning på Facebook. Caféet gjordes om till promenadgrupper med kaffekorg. Den verksamheten kunde hålla igång ända till slutet av november 2020. Besvikelsen var stor när restriktionerna krävde ett uppehåll med detta.

- Vandringsgrupperna har blivit en sådan succé så de tror jag vi kommer att fortsätta med. Vi har haft flera grupper med olika långa promenader utefter vad man klarar av.

 Enskilda samtal är fortfarande igång som vanligt. Här märker diakonerna dock en ökning av människor som tar kontakt då pandemin har skapat en stor oro.

- Det finns en oro att man själv ska få smittan, att jorden ska gå under, många är oroliga över hur samhället kommer att se ut i framtiden och hur man själv kan bli drabbad. Vi har också fler hjälpsökande. En del är själva drabbade av sjukdomen andra av pandemins följder. En del har förlorat jobbet och det är svårt att komma in på arbetsmarknadsåtgärder och få praktikplats och då hamnar man plötsligt utanför försörjning.

Diakonerna i Karlshamns församling på promenadmöte, här ses Helene Teglund och Annica Ganestedt. Foto: Karlshamns församling

Ovanligt kall vinter drabbar hemlösa

Hemlösa är en grupp som haft det väldigt tufft under pandemin då det dels blivit färre platser på härbärgen och dels varit ovanligt kallt i vinter. I Hässleholm finns ett härbärge som har plats för sex personer.

 - Det räcker inte till. Vi ser många som tvingas bo ute. De kommer till oss och är frusna men kyrkan bedriver inget härbärge här, så det vi kan göra är att tillhandahålla varma sovsäckar, filtar, mössor och vantar. Det är hemskt att de ska fara så illa. Många har ingen som kan ställa upp för dem. De har ingen back-up.

Kreativa diakoner bra på att ställa om 

 Ann-Louise Persson konstaterar att diakonernas arbete under pandemiåret har varit väldigt annorlunda och tagit en del på krafterna men hon menar också att diakoner är bra på att ställa om och rikta sin hjälp där den mest behövs.

 - Vi försöker vara kreativa i alla olika situationer. Senast var det under migrationsvågen. Vi får fråga oss vad det är som behöv just nu och hur vi kan ställa om våra resurser.

I Karlshamns församling har man gjort liknande erfarenheter som i Hässleholms församling.

- Vi är två diakoner som jobbar här och i början var det väldigt frustrerande. Inga frivilliga eller kyrkvärdar kunde finnas på plats och vi undrade hur vi skulle nå alla ensamma människor. Vi vet ju att det finns ett stort behov av att träffas och att få ingå i ett sammanhang. Och att ställa om hela verksamheten var ju såklart en utmaning, berättar Annica Ganestedt, diakon i Karlshamns församling.

Kontakten vid hämtning av take-away viktig

I församlingsgården i Karlshamn drivs Mika. Mika är en öppen, ekumenisk verksamhet i samarbete med kommunen, pingstförsamlingen och missionsförsamlingen. Hit kan man komma för att få frukost, gemenskap och sopplunch. Man har även matlagningskurser och andra gruppverksamheter. Under pandemin har det förstås varit stängt, men liksom i Hässleholm erbjuder man take-away.

- Ibland är det den lilla kontakten i dörren när man överlämnar kassen som är det som har störst betydelse för den som kommer hit, säger Annica Ganestedt.

Enskilda samtal eller samtalspromenader, videochatter, telefonsamtal och i vissa fall träffar med enskilda i en större lokal i församlingsgården kan de fortfarande erbjuda.

- Däremot är hembesök sällsynta nu. Jag jobbar även som sjukhusdiakon och normalt sett rör jag mig mellan olika avdelningar och i sjukhusets foajé. Men nu får jag bara komma till enskilda patienter som bett att få träffa en präst eller diakon.

Stresshantering via zoom populärt

 Allt med pandemin har dock inte varit dåligt. Att man tvingats tänka i nya banor har lett till att nya kontakter knutits. En lyckad satsning för Karlshamns församling är en stresshanteringskurs via Zoom. Kursen ACT (Acceptance and commitment training) är en vidareutveckling av KBT och den avser att minska stress, ångest och nedstämdhet och därmed öka deltagarnas livskvalite. För närvarande har man två grupper igång med totalt 25 deltagare.

 - Alla trivs inte i gruppsamlingar men en digital samling vågar man delta i. På så sätt har vi lyckats nå nya människor. Det är en positiv erfarenhet vi tar med oss i framtiden. För jag tror inte att vi kommer att gå tillbaka till allt vi gjorde innan pandemin och göra exakt likadant igen. Vissa saker har helt enkelt utvecklats, konstaterar Annica Ganestedt.

 Charlotta Bäckström 

Förberedelser för matkasseutdelning till 60 familjer. Foto: Hässleholms församling
Kommentera: