Dans + kyrka = Sant

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu kan unga dansare i Kävlinge få samtalsstöd av en diakon. Församlingen inleder ett samarbete med LL Dance studio på orten. Detta då man upptäckt att allt fler unga mår dåligt psykiskt.

Dansstudion träffar många ungdomar och upplever att den psykiska ohälsan ökar. Det behövs samtalsstöd. Så föddes idén om ett samarbete kyrka-dans.

Diakon Anna Rubin finns på plats första onsdagen i månaden mellan klockan 17 och 18.30. Huvudmålgruppen är dansare från 13 år och uppåt.

– Genom att finnas på plats kan vi träffa och samtala med ungdomar. Kyrkan är så mycket mer än kyrkobyggnaden. Vi behöver synas även utanför kyrkan. Detta är ett fint tillfälle där vi möter många unga, förklarar diakon Anna Rubin.

Skapa kunskap om vad en diakon gör

Dansstudion har tidigare haft samarbeten med Kävlinge församling, exempelvis genom dans i gudstjänsten och genom att vara en samarbetspart i konfirmandgrupperna. Nu etableras ännu ett samarbete.

Anna Rubin är initiativtagare.

– Jag tycker att vi ska finnas för varandra, som olika aktörer i samhället. Det är viktigt att se varandras olika kompetenser, att vi lär av varandra. Vi som kyrka behöver vara där människor är.

För Anna är det viktigt att hitta mötesplatser där kyrkan kan möta ungdomar
- Kanske kan vi mötas i dansstudion för att man sedan ska kunna våga ta steget till kyrkan. Det kan vara ett stort steg för en del. Samtidigt är det inte så många som vet vad en diakon gör idag.

Inledningsvis kommer Anna att finnas på plats 1,5 timme i månaden. Hon har tystnadsplikt och kan vara kvar längre om fler behöver hjälp. Om det faller väl ut öppnar Anna Rubin upp för att titta på om man kan utöka verksamheten.

Vilken typ av frågor och funderingar tror du kan komma upp?
– Skolan och pressen man upplever i skolan, hur ska man kunna vila i den. Mycket handlar om tillit och förtroende. Därefter kommer frågorna.

Vill sprida hopp till unga  

– Min förhoppning med att finnas i dansstudion är att ungdomarna ska veta att kyrkan finns. Att det ska inge ett hopp. Har man det svårt finns det en person att prata med. Vården är fantastiskt och ska finnas, men många glömmer bort att också kyrkan finns.

Anna-Karin Olsson
anna-karin.olsson@svenskakyrkan.se