Lunds stift

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Budget och verksamhetsplan klubbad

Stiftsstyrelsen sammanträdde den 1 december och tog beslut om verksamheten 2018

Stiftsfullmäktige i Lunds stift sammanträdde fredagen den 1 december 2017 på Stiftsgården Åkersberg i Höör.

Beslut togs om verksamhetsplan och budget för 2018

Vid sammanträdet klubbades fyra prioriteringar för Lunds stifts arbete under perioden 2018-2021. Med prioriteringar menas fokusområden för att tilldela resurser i form av kompetens, tid, pengar och personal, för att nå Lunds stifts mål under mandatperioden. De fyra prioriteringarna är: 

Prioritering Mission – att utveckla missionerande församlingsstrategier
kring gudstjänst och kyrkliga handlingar, undervisning och lärjungaskap, ideellt
engagemang, rekrytering till kyrklig tjänst.

Prioritering Närvaro i samhället – en kyrka som är aktiv i samhället och visar
vägen.

Prioritering Ledarskap – fungerande församlingar med ett utvecklat ledarskap.
Ledarskapet omfattar alla nivåer och syftar till att kyrkan ska blomstra.

Prioritering Samverkan – att möjliggöra för kyrkan att vara kyrka lokalt.

Stiftsstyrelsens beslut och prioriteringar utifrån stiftets uppdrag uttrycks i budgeten som för 2018 i sin helhet uppgår till 120 miljoner kronor.

Stiftsfullmäktiges möte är det sista innan den nya mandatperioden börjar.

Du kan läsa förslaget till verksamhetsplan och budget i sin helhet här.