Att nätvandra är en diakonal handling

Nyhet Publicerad Ändrad

Att nätvandra innebär att finnas som en vettig vuxen där ungdomar rör sig på internet. Britt Klintvik, fritidsledare i Svenska kyrkan Helsingborg, nätvandrar i Svenska kyrkans regi.

2016-02-03

Varje torsdageftermiddag loggar Britt Klintvik in på den populära ungdomssajten Kamrat.se. Där väntar meddelanden från ungdomar som vill ha kontakt. Det kan bli så många som 20-25 stycken på en vecka.

– Jag har jobbat med ungdomar i 25 år och märker att de mår sämre idag. Det är en tuff värld de lever i, med höga krav på betyg, utseende och aktiviteter. Många ungdomar söker sig till nätet. Det är där de vågar öppna sig och berätta hur de mår. Sociala medier är en så stor del av ungdomarnas liv idag. Vi som kyrka behöver finnas på ungdomarnas arenor för att skapa kontakt, möte och relationer, säger Britt Klintvik.

Att ha kontakt med ungdomar via sociala medier, som exempelvis Facebook, har varit självklart för Britt i flera år, men det var under ett seminarium i Lund som hon fick upp ögonen för möjligheten att nätvandra officiellt. Hon genomgick Skolkyrkan i Göteborgs utbildning i nätvandring våren 2015 och sedan i höstas lägger hon fem timmar av sin arbetstid på att nätvandra på Kamrat.se.

– Jag får göra detta som en del av min tjänst, vilket är jätteviktigt. Det kan bli långa samtal med en del ungdomar ibland, så det fungerar inte att logga in 20 minuter då och då när man har tid över. Man kan behöva sitta och chatta länge, säger Britt Klintvik.

Det är klassiska existentiella ämnen som tas upp under chattarna. Frågor och tankar som ungdomar haft i alla tider. ”Kan någon tycka om mig?” ”Jag känner mig rädd när jag går och lägger mig.” ”Mitt liv är ett helvete, vad ska jag göra?” Också frågor om Gud kommer upp. ”Varför syns han inte i mitt liv?”

Dock finns det en gräns för hur mycket en nätvandrare kan hjälpa. Om samtalet blir för allvarligt rekommenderar Britt ungdomarna att söka vidare hjälp hos exempelvis en psykolog eller BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin.

– Vill de då fortsätta prata med mig också kan vi naturligtvis göra det. Det är viktigt att tänka på att man inte skrämmer bort ungdomarna när de öppnar sig och att man visar att man lyssnar på dem, påpekar hon.

Hon är dock tydlig med att det är på torsdagseftermiddagarna hon finns på plats. I början ville hon vara inloggad oftare och det kunde vara svårt att släppa samtalen.

– Jag har blivit mer disciplinerad och ungdomarna vet att jag är på plats på bestämda tider. Men det är klart, får jag ett akut meddelande på mejl eller Facebook så tar jag ju hand om det så fort jag kan, avslutar Britt Klintvik.

Josefine Sjöqvist

FAKTA

Nätvandring är ett begrepp som myntades av Fryshuset i Stockholm. Du kan läsa mer om nätvandring i Svenska kyrkan på svenskakyrkan.se/natvandrare