Håkan Hansson och Josef Appell
Foto: Patrik Borg

Arrendatorsbyte på Lunds stifts prästlönetillgångars mark

Nyhet Publicerad Ändrad

Håkan Hansson, stolt lantbrukare som arrenderat mark av Svenska kyrkan i 36 år, lämnade i mars 2017 över förvaltandet av de 165 hektaren till den nye arrendatorn och ekologiske odlaren Josef Appell.

Håkan Hansson (till vänster på bilden) är hemmahörande på Skogsbo gård, beläget i Höja öster om Ängelholm. Härom veckan blev han avtackad efter lång och trogen tjänst. Stafettpinnen är nu överlämnad till Josef Appell.

Startpunkten för Håkan var 1981 då han arrenderade 45 hektar mark av kyrkan. Successivt blev arrendet större. Den sista sammanslagningen ägde rum 1994 och omfattade då 165 hektar. På markerna har det odlats spannmål, betor, raps och ibland Findusärtor.

Vad är speciellt med att arrendera kyrkans mark?
– Jag är nöjd med att ha haft kyrkan som jordägare. Det är tryggt. Jag har aldrig behövt oroa mig, exempelvis inför kommande arrendesättningar. Jag har känt mig som min egen. Fram till årsskiftet 1994 var det församlingarna som styrde. 1995 tog Egendomsnämnden i Lund över. Då fick jag stiftets jordbruksförvaltare som min chef.

Den 14 mars blev Håkan avtackad av personal från Lunds stifts egendomsavdelning. Det var en fin stund tycker Håkan men lite dubbelt.

– Att sluta som lantbrukare var mitt livs svåraste och tuffaste beslut. Jag har jobbat med det här mer än halva livet, i 36 år. Det innebär en helt ny livsstil. Jag har förstås varit införstådd med det ett tag. Jag fyller 70 år till midsommar så nu får det räcka, berättar Håkan.

Lite extra jobb blir det dock. Håkan har lovat att hjälpa den nye arrendatorn. Det är mycket nytt att sätta sig in i. Samma dag som Håkan slutade tog Josef Appell över.

– Jag har arbetat som anställd driftsledare inom lantbruk. Jag har odlat ekologisk tidigare och fortsätter med det här. Det känns naturligt för mig, säger Josef.

Vad är fördelarna?
– Konventionell odling innebär storskalighet till låga kostnader. Ekologisk odling handlar om mindre mängder, mer nischade produkter och genererar ett högre pris. Efterfrågan i konsumentledet ökar hela tiden. Efterfrågan på den lokala marknaden är stor. Du är närmre kunden och du är mindre anonym.

Kan det bli en gårdsbutik längre fram?
– Det är möjligt. Jag börjar med att odla vete, korn, havre och foderärtor. Framöver kommer jag att vara flexibel och anpassa mig efter marknadens behov, jordmån, bevattningsmöjligheter med mera.

– Det är en stor förmån att ta över efter Håkan. Han har varit en exemplarisk förvaltare åt kyrkan. Jag ser mig också som en förvaltare. Jag äger inte marken, jag lånar den och förvaltar åt kommande generationer.

Josef avslutar med att berätta att det känns gott på alla sätt.

– Det är en fin trakt här i närheten av Ängelholm. Landskapet rymmer en stor variation. Det är böljande och kuperat. Höja ligger högt medan markerna ner mot Rönne å ligger i havsnivå.

Maria Lundström