Foto: Andrea Kollmann

Arbetslösa skriver motioner och filmar projekt

Nyhet Publicerad Ändrad

Att skriva egna motioner är ett sätt att påverka sin situation. Deltagare och anställda i ESF, Nätverk Lunds stift, samlades i Arild för att lära sig formulera motioner, producera film och få inspiration.

Nätverk Lunds stift är ett EU-projekt där Lunds stift arbetar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika skäl. Målet är att kyrkan ska arbeta mer organiserat med att hjälpa utsatta, men även att kombinera arbetet med människor i utsatthet med församlingens miljöarbete. Det finns projekt spritt över hela stiftet. Under en vecka i Arild kom denna gång deltagare och anställda från Klippans och Ronneby pastorat samt från AlltMöjligt-verkstaden i Broby.

 ”Ska vi filma idag?” ”Vi får prova, vi är ju inga proffs”. ”Nej, jag vill inte bli utfrågad, jag trodde det var jag som skulle ställa frågorna.” ”Få se hur länge jag orkar hålla på.”

EFS-deltagarna Jonas Bjerrum, Magdalena Salawa och Charlotta Lundgren förbereder förmiddagens arbete. De lär sig göra film och ska berätta om projektet de själva medverkar i. De har lärt sig hur man skriver en story-board, det vill säga en plan för vad som ska finnas med på en film och i vilken ordning. Nu ska de bestämma vem som ska hålla i paddan, vem som frågar och svarar.

− Det var bra att lära sig skriva motioner, det gjorde vi igår. Och jättebra att veta att det vi skrev går hela vägen till Stockholm och blir läst av riksdagspolitiker. Det här är inte bara prat och övning utan det är ju på riktigt, säger Jonas Bjerrum som är deltagare från Klippans pastorat.

Gemensamt för deltagarna i ESF-projektet är att de stått utanför arbetsmarknaden en lång period. Orsakerna är förstås lika många som deltagarna. Gemensamt är att det tär på människor att inte ingå i ett socialt sammanhang, att inte kunna försörja sig och sin familj eller vara sjukskriven och bara inte orka – det är lätt att hamna i utanförskap och passivitet.

Det krävs viss teknik för att formulera riksdagsmotioner. Foto: Andrea Kollmann

− Man behöver kunna handla själv. Vi vill uppmuntra folk att fundera över sin situation. Det är viktigt att möjliggöra och utnyttja individens kapacitet till analys. Att lära sig att skriva motioner är ett sätt för utsatta att komma till tals. Problem som de stöter på kan de lära sig att skriva ner i en motion. Vi har mallar där man fyller i steg för steg vad problemet är, vilka orsakerna och effekterna är och hur man ska åtgärda det. Alla deltagare satt och skrev motioner igår, berättar Johannes Jörgensen.

Idag lär sig deltagarna hur man filmar medan Johannes renskriver motionerna som ska skickas till berörda riksdagspolitiker. I höst ska politikerna bjudas in till dialog i Stockholm tillsammans med deltagare för att prata om innehållet i motionerna. Detta görs i samverkan med European Anti Poverty Network (EANPN) och olika organisationer som ingår i detta nätverk.

− Vi gör en uppföljning sedan, ett halvår därpå, med en ny politikerdialog för att se hur det har gått med våra motioner. Målet är att få in det här som en rutin i det diakonala arbetet. Ytterst är det en demokratisk fråga. Det är inte vi som ska uttala oss utan de som själva lever i utsatthet som behöver komma till tals. Och vi bör skapa förutsättningarna för det, som jag ser det, säger Johannes Jörgensen.

Andrea Kollmann 

Läs mer om Nätverk Lunds stift
Läs mer om Europeiska socialfonden/EFS

Filmklipp

Vad är EFS och vad innebär projektet för deltagare?
Johannes Jörgensen, projektledare för Nätverk Lunds stift och Jonas Bjerrum, deltagare från Klippans pastorat berättar.