Foto: Maria Lundström

Anna Alebo: ”Gud vill befrielse, men vi måste själva gå vägen och göra erfarenheterna”

Nyhet Publicerad Ändrad

Det finns en stor törst efter andlighet idag. Nutidsmänniskan lockas av tystnad, klosterliv och bön. Det kan Anna Alebo vittna om. Anna är kaplan för Killans bönegård och stiftsadjunkt för andlig vägledning.

Bönegården ligger vackert beläget på Österlen. Direkt möts man av lugnet. Det enda som hörs är stilla lövsus. Gruset knastrar hemtrevligt under skosulorna och byggnaden lyser vit och välkomnande. På kullen intill tronar den vackra medeltidskyrkan i Östra Vemmerlöv. Hit söker sig människor av alla de slag för andlig fördjupning och reträtt.

- Killan är min arbetsplats. Jag har inget arbetsrum i Lund, berättar Anna Alebo.

Gården har i alla år erbjudit andlig fördjupning men numera, sedan Killans kaplan blivit stiftsadjunkt, sker det så att säga under biskopens vingar. Under en längre tid fördes samtal mellan Killans styrelse, biskop Johan Tyrberg och Domkyrkoförsamlingen. I det samtalet föddes idén att inrätta en tjänst som stiftsadjunkt för andlig vägledning. Önskemålet och den riktlinje som finns är att det ska bli större fokus på andlig vägledning i stiftet.

- Det gäller att hitta och avsätta tid för bön, att leva i en daglig och aktiv Gudsrelation. Inte minst kyrkoherdar behöver påfyllnad.

Vad gör man då på Killans bönegård? Man delar bön, tystnad, arbete och måltider. Ett begränsat antal kan tas emot.

Väntelistor och enkelhet

- Vi har bara tolv sängar. Det finns en symbolik i det. Det ska vara en liten skala på mottagandet. Vi kan inte ta emot en bråkdel av alla som vill komma. Reträtter och bönedagar fylls tidigt. Vi har väntelistor.

- Det vackra är att ingenting behöver uppfinnas. Du går in i det som finns. Det finns ett väldigt sug efter det enkla idag. Och det är enkelt här. Vi är inget spa, inget pensionat eller kursgård. Det vetter snarast mer mot klosterliv.

Använder ni Tidegärden?

- Vi har en egen tidegärdsbok, Timmarnas bön. Den är enklare och mer tillgänglig än andra tidegärdsböcker. Lagom till påsk 2019 kommer en ny och utökad version ut. Det arbetet pågår för fullt.

I vår tid är vi är omgivna av ständiga intryck och ljud. Tystnaden är något som vi numera aktivt måste söka upp. Fler och fler vill bara vara eller vandra i tystnad. I tystnaden möter vi oss själva och Gud. Själen kommer ikapp.

En annan gren som Killan verkar för och driver är sedan 2005 pilgrimsliv. Framför allt på Österlen ges särskilt sommartid en rad vandringar. De som är längre fungerar som en reträtt till fots. Grön hälsa, att återhämta sig i naturen, har blivit ett begrepp.

Med tystnad som kitt

- Det finns en sådan kraft i pilgrimsvandring. Det är oerhört missionerande. Ett antal personer har hittat hem i sin Gudsrelation genom vandringarna och återvänder gärna. Det är den sortens ritual som tilltalar många. När man rör sig tillsammans fungerar tystnaden som ett kitt, man svetsas samman. 

I många år var Anna Alebo pilgrimspräst i Lunds stift. Ny innehavare av tjänsten är sedan sommaren 2017 Magnus Malmgren. Navet för pilgrimsverksamheten finns i Lunds domkyrkoförsamling men kopplingen till Killans bönegård är central.

Nästa år är det tio år sedan Pilgrimsvägen Skåne Blekinge, ett sammanhängande nätverk av pilgrimsleder, invigdes. Intresset har ökat stadigt. Hemsidan pilgrimsvagen.se drar rejält med trafik. Kristi Himmelsfärdshelgen 2019 firas tioårsjubileet med en vandring till Lunds domkyrka. Det kommer även att bli fördjupningsdagar kring pilgrimstemat i Lund.

Sedan tio år är Ignatius av Loyola en källa till inspiration för Anna.

- Ignatius var samtida med Martin Luther. De var barn av samma tid och mycket förenar dem. Ignatius av Loyola sade: ”Det är inte den myckna kunskapen utan upplevelsen och smaken av tingen inifrån som mättar och tillfredsställer själen.”

Fulltecknat utan reklam

Idag finns det många som har behov av andlig fördjupning som är erfarenhetsbaserad. Det konstaterar prästen Anna Alebo, som ivrar för både yttre och inre pilgrimsvandringar. Foto: Maria Lundström

Just så - Smaka på tingen inifrån - benämns en dag med andlig fördjupning där man möts i en liten grupp, antingen på Killans bönegård eller i församlingen.

- Vi provar på olika sätt att be utifrån Prayer Pack, redskap för bön sammanställda av Susanne Carlsson, som arbetar för Church of England i Diocese of Rochester.

Böneformerna finns nu översatta till svenska och är ihopsatta till ett lättanvänt paket.

- När vi möts kring detta handlar det inte om så mycket om teologi utan mer om att dela erfarenheter av Gud i vardagen. Vi behöver varandras hjälp med det, betonar Anna.

Utan att det gjorts någon som helst reklam har dagarna varit fulltecknade med deltagare berättar Anna:

- Det finns en sådan törst efter detta nu. Ytterst menar jag att det är en manifestation av Guds egen längtan och törst efter oss. För många människor i vår tid räcker inte alltid söndagens gudstjänst till. De längtar efter och har behov av andlig fördjupning som är erfarenhetsbaserad.

Uppleva med kropp och sinnen

Det handlar om att själv uppleva och erfara det inre med sin kropp, med känslor, sinnen och fantasi.

Människor vill allt oftare lyssna in Guds närvaro under vägledning. Andlig vägledning är en rörelse som växer konstaterar Anna. Inspirationen kommer från katolska kyrkans jesuitorden som grundades av Ignatius. I England arbetar man med detta ekumeniskt och gärna med lekfolk som ledare.

- Killans bönegård drivs av Föreningen Killan som bygger på ideella krafter. Ideella är framtiden, menar Anna.

2002 startade Anna med flera en bönegemenskap i Lund. Tankarna på en samlingsplats tog fart. I början av 2004 invigdes Killans bönegård av biskop Christina Odenberg.

- Det som överraskar oss är att grundtanken består: Att bygga gemenskap på en plats där vi skapar ett böneliv som bär i vardagen. Reträtter med bön, vila och tystnad har varit och är fortfarande vår nisch men fokus på andlig vägledning har vuxit.

Klosterliv på annat vis

Många frågar efter ett kommunitetsliv. En del vill bo tillsammans. Andra vill bo i närheten av varandra och ses exempelvis en gång i veckan, äta och be tillsammans. På Killan utforskar man detta sedan starten. Inspirationen kommer från klosterliv, men då många har familjer är det inte en möjlighet.

- Här bygger vi istället tillfälliga kommuniteter. Varje gång vi samlas bärs vi av samma längtan. Vi lever i en rytm som liknar klostrets. Även om vi alla har olika sysslor, som till exempel att laga mat eller sköta trädgården, så är det bönen som förenar och bönen som är centrum.

- Det här betyder oerhört mycket för mig. Både pilgrimsvandringarna och Killan är mer än ett arbete, det är ett sätt att andas och finnas till som är så nära klosterlivet som det går att leva. Det är inte en ersättning för församlingsliv utan en stor inspiration för livet med Kristus.

Resa till Nepal 

- Vi behöver dra oss undan regelbundet, vila och vara ensamma med Fadern. Min längsta reträtt var ignatiansk och pågick i trettio dagar. Många åker till Nepal istället för att upptäcka vad som finns runt hörnet i den egna kyrkan. Gud vill befrielse, men vi måste själva gå vägen och göra erfarenheterna.

Anna är del i en handledningsgrupp i Malmö, ett pastorat i stiftet som är ett föredöme och som utmärker sig när det gäller andlig vägledning. Här görs en storsatsning på frågorna i samarbete med Killans bönegård.

I Malmö finns en grupp som består av de andliga vägledarna Therese Jadeland, Lasse Törnqvist, Stefan Gummesson och Marie Berneli. Therese, Lasse och Stefan är präster och Marie diakon. Förutom dop och konfirmation för vuxna erbjuds personlig vägledning i ignatiansk anda.

- Här jobbar man på ett föredömligt sätt över församlingsgränserna.  Bland annat arrangeras regelbundet stilla dagar där deltagarna lever i tystnad och bön. Man bjöd i början av 2018 in nyvalda förtroendevalda till en hel veckas andlig fördjupning. Det tycker jag är ett fantastiskt lovvärt grepp!

Innan vi skiljs åt tar vi oss till havet och den lilla närliggande orten Vik med den sagolika klapperstenstranden. Stenshuvud skymtar vid strandens slut. Här möter två hängivna pilgrimsvandrare upp. De har fått ansvar för att uppdatera de kartor som används vid vandringar.

Bara vara utan prestation

Vi delar på lunchsmörgåsar och kaffe i skyddet av ett träd och pratar om pilgrimsvandrandets glädje.

- Varje gång jag själv är på reträtt eller vandrar påminns jag om att njuta mer, glädjas mer, vara mer. Gud ger oss allt detta, han har skapat naturen och det sköna som omger oss. Mitt värde ligger inte i vad jag presterar utan i att jag är helt enkelt.

Vi blickar ut mot havet och tar in vyn som är vacker som en tavla. Havet andas med lugna och jämna andetag. Om en stund väntar återfärden men några minuter till är vi bara här och nu.

Maria Lundström

FAKTA

Sedan mars 2017 är Anna Alebo stiftsadjunkt för andlig vägledning och kaplan på Killans bönegård på heltid.

Anna är välkänd som pilgrimspräst i Lunds stift. Hon är författare till Vandra med Frälsarkransen, En Gud på knä - en bok om att gå på vägen från påsk till fasta som pilgrimer och Vandring till heliga platser i Lund.

Killan är en fristående ideell förening som arbetar i solidaritet med Svenska kyrkan. Drygt 200 personer är medlemmar. Det är öppet för alla att bli medlem. 60 prästvigda är medlemmar, främst från Lunds stift men även från Västerbotten och länder som Tyskland och Danmark.

Centralt och återkommande på Killan är de dagar som kallas Ora et labora - arbete och bön. Dessa dagar ges vid sju tillfällen om året. Deltagarna delar bön, tystnad, arbete, andlig fördjupning och måltider.

För uppgifter om möjliga dagar för Smaka på tingen inifrån går det bra att kontakta Anna Alebo. På gång är ledarmanualer på svenska. Men redan nu finns bönefoldrar att ladda ner på nätet.  

Aktuellt från och med nästa år 2019 är en satsning på utbildning för andliga vägledare som omfattar två veckor. 

Kristi Himmelsfärdshelgen 2019 firas tioårsjubileet av Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Ansvariga för dagarna är pilgrimsprästen Magnus Malmgren samt stiftskonsulenterna Eva Wulff och Lena Andersson

Läs mer om Killans bönegård och Pilgrimsvägen här. 

Ignatius av Loyola som levde på 1500-talet sammanställde andliga övningar som ett hjälpmedel för att fördjupa den kristna tron utifrån bland annat bibelmeditationer.