Mötesplats stift och student

Denna sida vänder sig till dig som är under utbildning för att bli präst, diakon, församlingspedagog eller kyrkomusiker.

Under Mötesplats Stift och Student (MSS) möter du dina blivande kollegor från de fyra olika profilutbildningarna inom Svenska kyrkan. Målet är att ge dig tillfälle till reflektion kring kallelse, yrkesidentitet och tro, samtidigt som du får en relation till det stift du planerar att tjänstgöra i.

Mötesplats stift och student ska omfatta minst åtta dagar och är nödvändig för tillträde till Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Sommarveckan är obligatorisk. Kan du inte delta i Tysklandsresan(I Luthers fotspår) vänligen kontakta din rekryterare.

All MSS behöver inte göras under samma år. Du ska själv ta ansvar för att din MSS planeras och genomförs innan profilutbildningen påbörjas vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Observera att du vid tillfällena nedan deltar i processinriktade utbildningar där du förväntas övernatta och delta från början till slut.