Hållbar utveckling och byggnader

Inom Lunds stift arbetar vi intensivt på flera plan för att bidra till en hållbar utveckling. Svenska kyrkan har en unik möjlighet att påverka i rätt riktning.