Lunds stift

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hållbarhetsarbete i Lunds stift

Livet är värdefullt. För alla människor som lever på jorden. Både för oss som lever nu och de som skall födas i framtiden.


Klimatfrågan är en av vår tids allra största utmaningar. Vi ser det kanske som självklart att vår miljö ska vara frisk utan skadliga föroreningar, avfall och andra störningar. För att vi ska kunna ha ett gott liv krävs tillgång till rent vatten, ren luft och mark att bruka.

Samtidigt vet vi att dessa värden är hotade. Inom Lunds stift arbetar vi därför på flera plan för att bidra till en hållbar utveckling.

Grunden för Lunds stifts hållbarhetsarbete bygger på FN-rapporten ”Our Common Future” som gavs ut i april 1987. Där myntades begreppet hållbar utveckling av Gro Harlem och hennes medarbetare under arbetet med rapporten.

Att eftersträva en utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vi tycker att det är en bra och tänkvärd beskrivning av en önskvärd utveckling och den stämmer mycket bra med de grundläggande kristna värderingar som vi inom Svenska kyrkan bör stå för.

En hållbar utveckling av framtiden måste därför inkludera ekonomiska, sociala och ekologiska förändringar och detta måste ske nationellt, regionalt och lokalt. Som så ofta annars är det fattiga människor och länder som drabbas hårdast av konsekvenserna. De som bidragit minst till problemet drabbas alltså mest. Förutom stora investeringar i ny teknik så måste den rika världen förändra sin livsstil.

Svenska kyrkan delar världens religioners uppfattning om att människan har ett ansvar för naturen och för den jord vi har fått till låns. Men Svenska kyrkan har även en unik möjlighet att påverka i rätt riktning med både biståndsarbete på plats där det behövs och genom påverkan internationellt.

Hållbarhetsarbetet i Lunds stift

På Lunds stiftskansli finns det en avdelning som arbetar kring frågor inom Hållbar utveckling då vi på Lunds stift har valt att arbeta på flera plan för att bidra till en hållbar utveckling. Inom den arbetar handläggaren för hållbar utveckling tillsammans med stiftsingenjörerna och stiftsantikvarien.

De hjälper församlingarna med exempelvis råd vid förvaltning och energieffektivisering samt genom att ge inspiration till hållbart tänkande och omvårdnad av det kyrkliga kulturarvet.

Lunds stift är även en del av arbetet ”Fossilbränslefritt Skåne 2020”. Stiftsstyrelsen förbinder sig att arbeta intensivt för att senast 2020 vara:

  • Helt fossilbränslefria i alla transporter

  • Helt fossilbränslefria i all energianvändning

  • Helt fossilbränslefria i all elanvändning

Kontaktperson

Anna Boo

Anna Boo

Lunds stift

Stiftskonsulent, hållbar utveckling

Direkt: 046-15 55 43

Mer om Anna Boo…

Stiftskonsulent för hållbar utveckling