Foto: Alex & Martin /Ikon

Militärsjälavård

Den militära själavården vill ge möjlighet för alla inom försvarsmakten att utöva sin religion och utgår från den religiösa mångfald som finns i Sverige.

Vid varje förband och skola finns en militärpastor från Svenska kyrkan. Han eller hon samarbetar både med andra kristna kyrkor och med andra religioner. Denna samverkan utövas även vid försvarsmaktens internationella insatser.

Inom Lunds stift finns dessa militära förband: Blekinge flygflottilj F 17, Marinbasen Karlskrona samt Södra Skånska regementet P 7 (Revinge). Förbanden finns inom Ronneby församling, i anslutning till Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona och inom Södra Sandby församling. Det är dessa församlingar som ansvarar för att värnpliktiga och anställda vid förbanden på olika sätt erbjuds själavård. Vid frågor om militär själavård, kontakta respektive församling.

Karlskrona Amiralitetsförsamling har ett avtal med Lunds stift om att de ska stödja Lunds stift med kunskap om militärsjälavård. Genom avtalet finns det möjlighet för militära chefer i andra förband att fråga Amiralitetsförsamlingen om råd utan att först vända sig till stiftskansliet. 

Lunds stift, dess biskop och domkapitel utövar tillsyn över all militärsjälavård i stiftet.

Samordnare för militärsjälavården i Lunds stift är Daniel Breimert, daniel.breimert@svenskakyrkan.se

Ansvarig för militärsjälavården på Svenska kyrkans nationella nivå är fältprost Sten Elmberg, sten.elmberg@mil.se.