Foto: Jesper Wahlström/IKON

Internationellt utskott

Utskottet ska arbeta för att stärka det internationella engagemanget i Lunds stift.

Internationella utskottet i Lunds stift är det enda utskottet under stiftsstyrelsen.

Det består av både förtroendevalda och företrädare för de människor som frivilligt arbetar med de internationella frågorna i stiftets kontrakt och 
församlingar. 

Utskottets uppdrag är att

  • stödja och främja internationella frågor i stiftets församlingar
  • arbeta för ökad kunskap om Act, Svenska kyrkan 
  • främja frivilligengagemanget kring det internationella arbetet
  • ha ett övergripande ansvar för stiftets vänrelationer
  • ha ett övergripande ansvar för utbytesprogrammet ”Ung i den världsvida kyrkan”
  • samordna erfarenheter från den av stiftet utsänd personal i den världsvida kyrkan
  • ansöka hos domkapitlet om internationella stiftskollekter samt uppmana församlingarna att ta upp internationella församlingskollekter
  • handlägga de till stiftet inskickade församlingskollekter samt kollekter till Lunds stifts vänstiftsrelationer
  • årligen äska medel för utskottets uppdrag
  • i sitt årliga äskande äska medel för internationell mission och diakoni (bistånd) 

Internationellt utskott