Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon:+46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Internationellt utskott

Utskottet ska arbeta för att stärka det internationella engagemanget i Lunds stift.

Internationella utskottet i Lunds stift är det enda utskottet under stiftsstyrelsen.

Det består av både förtroendevalda och företrädare för de människor som frivilligt arbetar med de internationella frågorna i stiftets kontrakt och 
församlingar. 

Utskottets uppdrag är att

 • stödja och främja internationella frågor i stiftets församlingar
 • arbeta för ökad kunskap om Act, Svenska kyrkan 
 • främja frivilligengagemanget kring det internationella arbetet
 • ha ett övergripande ansvar för stiftets vänrelationer
 • ha ett övergripande ansvar för utbytesprogrammet ”Ung i den världsvida kyrkan”
 • samordna erfarenheter från den av stiftet utsänd personal i den världsvida kyrkan
 • ansöka hos domkapitlet om internationella stiftskollekter samt uppmana församlingarna att ta upp internationella församlingskollekter
 • handlägga de till stiftet inskickade församlingskollekter samt kollekter till Lunds stifts vänstiftsrelationer
 • årligen äska medel för utskottets uppdrag
 • i sitt årliga äskande äska medel för internationell mission och diakoni (bistånd) 

Internationellt utskott

Madeleine Anderberg

Madeleine Anderberg

Lunds stift

Projektledare internationella grupper/vänstift, Internationellt utskott

Ulf Berwill

Ulf Berwill

Lunds stift

Internationellt utskott

Mer om Ulf Berwill

Ordförande

Carina Brink

Carina Brink

Lunds stift

Internationellt utskott

Curt Jacobsson

Curt Jacobsson

Lunds stift

Internationellt utskott

Lena Jönsson

Lena Jönsson

Lunds stift

Internationellt utskott

Mats Magnusson

Mats Magnusson

Lunds stift

Internationellt utskott

Anders Nihlgård

Anders Nihlgård

Lunds stift

Internationellt utskott

Birte Sandberg

Birte Sandberg

Lunds stift

Internationellt utskott

Gertie Ågren

Lunds stift

Internationellt utskott