Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkovalet 2021

Den 19 september 2021 ägde val rum i Svenska kyrkan. Här hittar du information om kyrkovalet, bland annat det preliminära valresultatet. Det slutgiltiga valresultatet dröjer till månadsskiftet oktober-november.