Foto: Magnus Aronson/Ikon

Konfirmation i Lunds stift

I konfirmationen får ungdomar möjlighet att utforska sin relation till Gud, till sitt dop, till andra människor, till sig själva och hela den värld vi lever i.

"Hitta konfirmation (gamla sidan)" är inte publicerad

Finns ren ondska?
Kan man förlåta allt?
Vem är Jesus?
Är alla människor lika mycket värda?
Vad är rätt och vad är fel?
Finns Gud?
Duger jag?
Måste man vara glad och lycklig jämt?
Finns det liv efter döden?

Under konfirmandtiden får du kanske inte får svar på alla dina frågor. Men du får veta mer om kristen tro, du får höra hur andra tänker, och kanske själv komma på vad du tycker och tror.

Känns detta spännande? Då ska du bli konfirmerad i Svenska kyrkan! 

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och dig. Om du vill bli konfirmerad men ännu inte är döpt så berätta detta för prästen så ordnar hen ett dop för dig som du själv får vara med och planera

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet
och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. Under konfirmationstiden får du testa att ta på dig ett par ”kristna glasögon” och se dig omkring med ”kristna ögon”. Vad tror du att du skulle se? Många blir förvånade. Oj, är det så här att ha en tro? Du får även en möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter – och vad det har med ditt liv att göra!

Konfirmationens mål är att utrusta dig med goda redskap för att som leva som människa i världen. Kyrkan vill vara en plats där du kan bli mer trygg i dig själv, känna gemenskap i gruppen och församlingen och utvecklas känslomässigt och andligt.

Konfirmandarbetet är ett stort och viktigt inslag i ungdomsarbetet i Lunds stift. Stiftet arbetar med att stötta församlingarna på olika sätt, bland annat genom fortbildningar och utvecklingsprojekt. Målet med konfirmandarbetet är att få unga att förstå att de duger som de är och att de är älskade av Gud.

Konfirmandtiden är ett minne för livet

Konfirmation handlar om Gud och om det du tycker är viktigt i livet. Vi vill ge dig en chans att lära dig mer om kristen tro och det är okej att fråga om allt.

Det år du fyller fjorton får du en inbjudan till konfirmation från Svenska kyrkan. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och med det menar man i kyrkan bekräftelse av ditt dop och dig. När du döps får du löftet att Gud alltid finns med dig genom livet, oavsett vad som händer. Under konfirmandtiden får du möjlighet att upptäcka vad det betyder.

Träffas ofta eller åka på läger

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. I en del församlingar träffas konfirmandgruppen regelbundet under ett läsår, antingen varje vecka eller en hel helg i månaden. I andra församlingar koncentreras konfirmandtiden till några veckor på sommarlovet. Då kan det handla om läger med olika inriktning beroende på vad du är intresserad av. Oavsett vilket alternativ du väljer tar det ungefär lika lång tid sammanlagt att konfirmeras.

Nya kompisar och mer kunskap

Om du väljer att konfirmera dig hoppas vi att du efteråt ska känna att du fått svar på dina frågor, att du fått många nya kompisar och haft en jätterolig tid, och att du lärt dig mer om Gud, Jesus, livet och världen. Kanske var kristen tro något för dig, kanske inte, men du vet vad det handlar om.