Foto: mrmohock/Shutterstock

Ideellt engagemang

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Det finns både ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare. Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Du behövs som volontär i din församling.

Många människor engagerar sig ideellt i församlingarna i Svenska kyrkan i Lunds stift. Det finns många sätt att engagera sig. Man kan till exempel delta i en besöksgrupp, skriva i församlingsbladet, vara gudstjänstvärd, engagera sig i ett språkcafé, bli ung konfirmandledare, sjunga i kören eller delta i det internationella arbetet. Det är bara fantasin som begränsar vad som kan göras lokalt. 

Engagera dig ideellt genom att kontakta din församling eller sök uppdrag via Volontärbyrån. 

Lunds stift önskar att det ska vara lätt att finna en uppgift för den som vill engagera sig ideellt. Vi vill främja medlemsengagemang i det lokala församlingslivet. Detta sker framför allt genom att stötta anställda medarbetare och förtroendevalda till utbildning och kompetensutveckling.

Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Nätverket driver utbildningar och inspirationsdagar för att tillsammans skapa delaktighet och engagemang lokalt.

Johan von Essen

Viktigt att vara till nytta

En stor del av Sveriges befolkning, nästan hälften, arbetar ideellt. När man frågar varför säger de flesta att de vill vara till nytta. Det berättade Johan von Essen i sin föreläsning om det ideella arbetets villkor i det svenska civilsamhället.

Några unga kvinnor sitter och fikar utomhus.

Du behövs

Kom som du är. För att dela din historia, för att du saknas när du inte är här, för att du är unik. Här finns många möjligheter. Du kan bli volontär i din församling eller åka på utbyte. Du kan också ge en gåva. Och du - välkommen som medlem i Svenska kyrkan om du inte redan är det. För Gud älskar dig gränslöst.

Mer om ideellt arbete i kyrkan

Bli volontär

Svenska kyrkan behöver din hjälp. Behovet av volontärer är stort och kommer sannolikt att växa.

Ideellt arbete i Svenska kyrkan

Föreläsning av docent Johan von Essen vid medarbetardagen i Kristianstad i samband med visitationen av Villands och Gärds kontrakt.

Volontär i Anafora

– Det är ingen hemlighet att jag sitter fast här nu när jag skriver de här raderna. Två veckor blir snart till två månader, men världen är annorlunda för alla nu. Vi måste överlämna oss till det okända och lita på att det ordnar sig.