Foto: mrmohock/Shutterstock

Ideellt engagemang

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Det finns både ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare. Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Du behövs som volontär i din församling.

Många människor engagerar sig ideellt i församlingarna i Svenska kyrkan i Lunds stift. Det finns många sätt att engagera sig. Man kan till exempel delta i en besöksgrupp, skriva i församlingsbladet, vara gudstjänstvärd, engagera sig i ett språkcafé, bli ung konfirmandledare, sjunga i kören eller delta i det internationella arbetet. Det är bara fantasin som begränsar vad som kan göras lokalt. 

Engagera dig ideellt genom att kontakta din församling eller sök uppdrag via Volontärbyrån. 

Lunds stift önskar att det ska vara lätt att finna en uppgift för den som vill engagera sig ideellt. Vi vill främja medlemsengagemang i det lokala församlingslivet. Detta sker framför allt genom att stötta anställda medarbetare och förtroendevalda till utbildning och kompetensutveckling.

Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Nätverket driver utbildningar och inspirationsdagar för att tillsammans skapa delaktighet och engagemang lokalt.

Eva Wulff

Eva Wulff

Lunds stift

Stiftspedagog – för rekrytering, vuxenpedagogik, idealitetsfrågor, kontaktperson för sexuella trakasserier, beredskapssamordnare