Ideellt arbete i Svenska kyrkan

Föreläsning av docent Johan von Essen vid medarbetardagen i Kristianstad i samband med visitationen av Villands och Gärds kontrakt.