Frågor och svar om påvebesöket i Lund

Varför kommer påven till Sverige? Varför kommer han till just Lund? Det är några av frågorna vi besvarar här.

Den 31 oktober uppmärksammar Vatikanen och Lutherska världsförbundet gemensamt 500-årsminnet av reformationen. Påve Franciskus medverkar tillsammans med ledarna för Lutherska världsförbundet, ordförande biskop Munib Younan och generalsekreterare Martin Junge.

Varför kommer påven till Sverige?
Påven kommer till Sverige för att företräda den katolska kyrkan i ett gemensamt uppmärksammande av reformationens femhundraårsjubileum tillsammans med Lutherska världsförbundet.

Varför sker detta 2016 och inte 2017?
Reformationsåret inleds den 31 oktober 2016.

Varför väljer han att komma just till Lund?
Lutherska världsförbundet och Vatikanen har gemensamt velat att högtidlighållandet ska hållas i Lund – dels därför att Lund representerar en tusenårig kristen närvaro före och efter reformationen, dels därför att Lutherska världsförbundet bildades i Lund för snart 70 år sedan.

Vad händer på mötet i Lund? 
Lutherska världsförbundet och katolska kyrkan (genom det påvliga enhetsrådet) har fört dialog under femtio års tid. Nu har de gemensamt beslutat att tillsammans uppmärksamma att det gått femhundra år sedan reformationen. Det sker genom att de tillsammans gett ut ett dokument – Från konflikt till gemenskap, och baserat på det har de utarbetat en ordning (liturgi) för gemensam gudstjänst. Gudstjänsten kommer att uttrycka tacksamhet för det som förenar, erkännandet av den skada som kyrkosplittringen har vållat samt gemensamma åtaganden för framtiden.
 
Tillsammans kommer de också att understryka sin beslutsamhet att ta ett gemensamt ansvar för de utmaningar som flyktingskap och fattigdom innebär.

Varför hålls detta möte?
För att katoliker och lutheraner på många håll i världen under 2017 gemensamt kommer att uppmärksamma att det gått 500 år sedan reformationen, att de i dag har mer som förenar än som skiljer och att den ekumeniska samverkan har blivit en global rörelse och nödvändighet 

Hur länge stannar påven i Sverige?
Påven deltar i det gemensamma uppmärksammandet som pågår under dagen den 31 oktober. Den 31 oktober 1517 är enligt traditionen den dag då Luther spikade upp sina teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Den 1 november kommer påven att delta i en katolsk mässa på morgonen.

Vad ska han göra när han är här – hur ser programmet ut?
Huvudpunkten i programmet är en gemensam gudstjänst i Lunds domkyrka. Därutöver kommer han tillsammans med ledningen för Lutherska världsförbundet, Svenska kyrkan och Katolska kyrkan i Sverige att medverka vid ett större event på Malmö arena. Eventet riktar sig särskilt till unga och blir tre timmar fyllda av artister, körer, filmer, berättelser och vittnesbörd som ska förmedla budskapet om hopp, gemenskap och ansvar för världen. Läs mer om eventet i Malmö arena här.

Kan jag som privatperson få plats i domkyrkan?
Gudstjänsten på förmiddagen i Lunds domkyrka kommer att sändas i Sveriges television. Eftersom platserna i domkyrkan är begränsade blir eventet i Malmö den stora möjligheten för allmänheten att delta i händelserna under den historiska dagen. Programmet för dagen i Malmö arena är inte klart i alla detaljer och mer information kommer. Mer information om detta finns på Lutherska världsförbundets och Vatikanens gemensamma hemsida för mötet www.lund2016.net. Där går det även att följa händelserna den 31 oktober live via webben.

Kommer påven att träffa några andra än kyrkliga företrädare?
Under högtidligheterna kommer företrädare för många kyrkor och samfund internationellt och i Sverige att delta. Påven och ledningen för Lutherska världsförbundet kommer att träffa dem då.

Väntas påven göra någon form av utspel eller uttalande?
Vi utgår från att han kommer att fylla i konturerna av budskapet i dokumentet ”Från konflikt till gemenskap”, som tagits fram gemensamt av Lutherska världsförbundet och romersk katolska kyrkan. För första gången på 500 år har vi här en gemensam historieskrivning, och gemensamma åtaganden, som uppdraget att vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.

På vems initiativ hålls mötet?
Gemensamt mellan Vatikanen och Lutherska världsförbundet.  

Vilken är Svenska kyrkans roll i det hela?
Svenska kyrkan har tillfrågats av Vatikanen och Lutherska världsförbundet om att stå för värdskapet för mötet, i nära samverkan med Katolska kyrkan i Sverige, och har med glädje sagt ja till detta.

Hur ska man se på detta möte – vad betyder det för relationerna mellan lutheraner och katoliker?
Femtio år av dialog förväntas genom detta möte ytterligare fördjupas, och därmed vara ett aktivt bidrag till den världsvida ekumeniken. Det är viktigt att uttrycka glädjen över det som förenar, inse de skador som splittring har vållat och kan vålla samt att fortsätta att utveckla det som är gemensamt, för kyrkans och för världens skull.

Vilka förhoppningar har ni på mötet – vad vill ni att det ska resultera i?
Svenska kyrkan hoppas att mötet inte bara skall fördjupa de ekumeniska relationerna i vårt land utan bli en inspiration även internationellt. Det kommer också att belysa kyrkans betydelse i de utmaningar som mänskligheten står i.  

Vi vill också att mötet ska bli ett tecken på att samverkan är möjlig, särskilt i en tid av ökad spänning och segregation inte minst i Europa. Som kyrka vill vi bygga broar, inte gränser. Vi vill visa på att gemenskap är möjligt, trots olikheter.  

Finns en strävan/dröm om att kunna bli en enad kyrka igen?  
Det som vi främst önskar är att gemensamt nattvardsfirande blir officiellt möjligt. Det är viktigt särskilt för familjer där medlemmar tillhör olika samfund. Jesu bön om att vi alla må bli ett är vägledande för oss. Den synliga enheten (som inte automatiskt är detsamma som organisatorisk enhet) för att världen skall tro är vårt uppdrag och vårt mål.   

Påven Franciskus kommer till Lund

Den 31 oktober 2016 kommer påven Franciskus till Lund. Det historiska besöket görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen.

Frågor och svar om påvebesöket

Varför kommer påven till Sverige? Varför kommer han till just Lund? Det är några av frågorna vi besvarar här.

Praktisk information kring påvebesöket

Var kan jag parkera? Hur åker jag kollektivt? Hur ser avspärrningarna ut och var hittar jag storbildsskärmarna? Här hittar du praktisk information.

Se eventet i efterhand här

Påve Franciskus, Lutherska världsförbundets ordförande Munib Younan och generalsekreterare Martin Junge med flera talade på Malmö Arena. Sändningen går att se i efterhand här.

Pressbilder från eventet

Här samlar vi bilder och filmer från eventet i Lund och Malmö. Sidan uppdateras kontinuerligt.

J.H Rakotoniaina

Information en English

World history in the making. The Pope is coming to Lund. It’s a brief visit that will have an impact on many levels. Here below you can meet five people who are preparing to meet the Pope.

Välkommet påvebesök med betydelse för kyrkans framtid

Påven kommer till Lund. Det har aldrig tidigare hänt trots stadens stolta anor som Nordens kyrkliga huvudstad, berättar biskopens kaplan Per Arne Joelsson.

Martin Luther och reformationen – fördjupning

Vem var Martin Luther? Vad var han så arg på? Och vad hände när han spikade upp sina 95 teser? Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. I tio korta filmer och fjorton texter får du veta mer.

Martin Junge och Kurt Koch.

"500 år av kyrklig splittring går mot sitt slut"

Tillsammans i hoppet. Text av kardinal Kurt Koch, ordförande, Påvliga rådet för kristen enhet och Martin Junge, generalsekreterare, Lutherska världsförbundet.