Foto: Royne Mercurio /Ikon

Fängelsekyrkan

Fängelsekyrkan finns på varje häkte och kriminalvårdsanstalt. Alla människor har rätt att utöva sin religion – och i detta ingår möjlighet att tala med själasörjare från det egna samfundet eller den egna religionen.

Arbetet inom fängelsekyrkan bedrivs alltså ekumeniskt och i samarbete med andra religioner. I Lunds stift finns fängelsekyrkan på häkten och anstalter i Trelleborg, Ystad, Malmö, Helsingborg/Ängelholm, Kristianstad samt Karlskrona.

Lena Bruce är samordnare för fängelsesjälavård i Lunds stift.
E-post: lena.bruce@svenskakyrkan.se

Läs mer

Sveriges kristna råd: Andlig vård i kriminalvården