Foto: Royne Mercurio /Ikon

Fängelsekyrkan

Fängelsekyrkan finns på varje häkte och kriminalvårdsanstalt. Alla människor har rätt att utöva sin religion – och i detta ingår möjlighet att tala med själasörjare från det egna samfundet eller den egna religionen.

Arbetet inom fängelsekyrkan bedrivs alltså ekumeniskt och i samarbete med andra religioner. I Lunds stift finns fängelsekyrkan på häkten och anstalter i Trelleborg, Ystad, Malmö, Helsingborg/Ängelholm, Kristianstad samt Karlskrona.

Lena Bruce är samordnare för fängelsesjälavård i Lunds stift.
E-post: lena.bruce@svenskakyrkan.se

Läs mer

Sveriges kristna råd: Andlig vård i kriminalvården

Tro bakom taggtråd

Bakom höga staket och taggtråd på Vä-anstalten sitter Jonny och Lars. Under deras tid som intagna har fängelseprästen varit en ljuspunkt i tillvaron.

Grunden till fred är hela människor och hela relationer

Ju grövre brott internerna hade begått desto större var deras lidande. De hade ingenstans att ta vägen med sin skuld, ingen terapi hjälpte. Efter avtjänat straff blev de fria, men ändå inte. Ulrika Fritzson arbetade i flera år som fängelsepräst i Malmö. Läs hennes berättelse här.