Meny

Domkapitlet i Lunds stift

Domkapitlet är ett tillsynsorgan för präster och diakoner, men också en inomkyrklig domstol med sju ledamöter. Här prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Biskopen är ordförande och domprosten vice ordförande. En präst eller diakon väljs av präster och diakoner i stiftet. Övriga fyra ledamöter väljs av stiftsfullmäktige, en av dem måste vara domare

Ordinarie ledamöter

 • Johan Tyrberg, biskop
 • Bo Sandahl, domprost
 • Anna Davidsson Bremborg, komminister
 • Erik Noltorp, rådman
 • Björn Stigborg
 • Helena Tengstrand
 • Lisbeth Göranson

Ersättare 

 • Per Svensson, kontraktsprost
 • Thed Adelswärd, chefsrådman
 • Åsa Gustafsson, diakon
 • Aina Modig Lindell
 • Per Johansson
 • Helen Rosdahl

Mötestider domkapitlet

Domkapitlet sammanträder följande datum 2020

 • 8 januari 
 • 24 januari (prästexamen)
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 15 april
 • 13 maj
 • 10 juni
 • 12 juni (prästexamen)
 • 12 augusti
 • 3 september
 • 4 september (diakonexamen)
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 9 december