Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Domkapitlet i Lunds stift

Domkapitlet är ett tillsynsorgan för präster och diakoner, men också en inomkyrklig domstol med sju ledamöter. Här prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Biskopen är ordförande och domprosten vice ordförande. En präst eller diakon väljs av präster och diakoner i stiftet. Övriga fyra ledamöter väljs av stiftsfullmäktige, en av dem måste vara domare

Ordinarie ledamöter

 • Johan Tyrberg, biskop
 • Bo Sandahl, domprost
 • Anna Davidsson Bremborg, komminister
 • Erik Noltorp, rådman
 • Helena Tengstrand
 • Lisbeth Göranson
 • Aina Modig Lindell

Ersättare 

 • Per Svensson, kontraktsprost
 • Thed Adelswärd, chefsrådman
 • Åsa Gustafsson, diakon
 • Per Johansson
 • Helen Rosdahl
 • Dan Orvegren

Mötestider domkapitlet

Domkapitlet sammanträder följande datum 2021

 • 13 januari
 • 22 januari (prästexamen)
 • 10 februari
 • 3 mars
 • 7 april
 • 11 maj
 • 2 juni
 • 4 juni (prästexamen)
 • 18 augusti
 • 3 september (diakonexamen)
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Domkapitlet sammanträder följande datum 2022

 • 12 januari
 • 21 januari (prästexamen)
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 6 april
 • 27 april
 • 1 juni
 • 10 juni (prästexamen)
 • 17 augusti
 • 2 september (diakonexamen)
 • 7 september
 • 12 oktober
 • 3 november
 • 7 december