Foto: Jesper Wachtmerister

Digital konst väcker kyrka till liv

Odarslövs kyrka norr om Lund hölls stängd under många år, men nu återuppstår den i ett högteknologisk ljus och ljud. De internationellt verksamma konstnärerna Jérôme France och Jesper Wachtmeister har inspirerats av platsens kulturarv, natur, teologi och den vetenskap som bedrivs av kyrkans nya grannar ESS, Max IV och Science Village.

Det firas inte längre några gudstjänster i Odarslövs kyrka men kyrkorummet har fått en ny uppgift – att fungera som utställningslokal för konst- och musikinstallationer. Nu blir det offentlig premiärvisning av de digitala konstverken Uppåt och 96.

– Vi vill ge besökarna en unik upplevelse av ljus- och ljudkonst i en historisk miljö. Konstverken har skapats i en kreativ och lyhörd samverkan mellan konstnärerna och Svenska kyrkan, säger Min-Jung Jonsson, som anlitats av Lunds stift som curator för utställningsproduktionen.

De multimediakonstnärer som har sina verk i (och på!) Odarslövs kyrka är Jesper Wachtmeister, utbildad i Los Angeles, och Jérôme France, med en bakgrund i kreativa digitala medier i Paris. Wachtmeister gestaltar genom sitt verk ”Uppåt” människans rationella, emotionella och spirituella sidor som vänder sig mot himlen för att ställa frågor och söka svar. France har tillsammans med ljuddesignern Nadège Feyrit skapat det interaktiva verket ”96” med originalmusik och ljudspår som triggas av besökarnas rörelser. Curator Min-Jung Jonsson, tidigare bland annat utställningschef på Fotografiska, presenterar med denna utställning interaktiva konstverk som skapar nyfikenhet om platsens historia, nutid och framtidsanda – en kyrkomiljö som bär budskap om sin närvaro i framtiden, öppen för mångfald.

Media hälsas välkomna till Odarslövs kyrka onsdag 12 september klockan 14. Anmälan görs till pressekreterare Camilla Lindskog (se nedan) senast 10 september.

Program:

14.00 Pressvisning av konstverken Uppåt och 96.
14.15 Tal av konstnären Jesper Wachtmeister, curatorn Min-Jung Jonsson och stiftsantikvarie Henrik Lindblad.

19.30 Allmän visning med tal av konstnär, curator, församlingsherde och stiftsantikvarie. Goldbergvariationerna av J.S. Bach framförs av Christopher Dury, violin, Johanna Hydén, cello samt Hanna Forsblad, viola.

Om Odarslövs kyrka:

Kyrkan uppfördes under senare delen av 1100-talet i romansk stil. 1861-63 restaurerades kyrkan av Carl Georg Brunius och fick därmed sin nuvarande form. 1975 upptäcktes sprickbildningar i kyrkans väggar, valv och valvbågar. 1990 stängdes kyrkan av säkerhetsskäl. 2002 hölls en avlysningsgudstjänst där kyrkan avkristnades och därmed inte längre är att betrakta som kyrka i egentlig mening.

För mer information:

Henrik Lindblad, stiftsantikvarie, 046-15 55 86 
Anna Svensson Melin, församlingsherde, 046-71 87 80

 

Camilla Lindskog
Pressekreterare, Lunds stift
Telefon: 046-15 55 23
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.