Lunds stift

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni och socialt arbete

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift.


Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift.

Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Ibland kallas det kyrkans sociala arbete. Det övergripande uppdraget i Svenska kyrkans diakonala verksamheter är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen och är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Kyrkans diakoni ska arbeta för rättvisa, försoning och återupprättelse. Den ska vara ett svar på Guds uppmaning om att visa varandra omsorg. Arbetet kan ske tillsammans med alla goda krafter och på flera plan: med individer, med grupper, i samhället och i församlingen. 

Diakonerna i Svenska kyrkan känns igen på sina diakonemblem i form av ett kors omslutet av en cirkel och i mitten av korset en duva med en olivkvist i näbben. Bild: Linda Mickelsson/IKON

Vad är en diakon?

En diakon ska uppsöka, stödja och hjälpa dem som är i kroppslig och själslig nöd. Diakonen ska försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida. Det kan exempelvis handla om att ge stöd åt personer som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld, är sjuk eller ensamma.

Hur blir man diakon? Läs mer här

Biskopsbrev om diakoni

Svenska kyrkans biskopar har skrivit ett brev om bakgrund, motiv och visioner för kristen medmänsklig kärlek och omsorg.

Vad innebär diakoni i dagens samhälle? Biskopsbrevet vill ge en sammanhållen teologisk grund och tydliggöra vad vi menar när vi talar om diakoni i Svenska kyrkan.

Ett biskopsbrev uttrycker det som Svenska kyrkans ledare gemensamt vill förmedla till medarbetare och medlemmar, och till samhället i stort. Det kan gälla både frågor om kyrkans verksamhet och samhällsfrågor.

Du kan läsa mer och ladda ner brevet här.

Kärlek och respekt

Carita Ibarra Kristensen

Carita Ibarra Kristensen

Lunds stift

projektledare för Supportteamet Migration, Stiftsdiakon, migration och social ekonomi, diakonal utveckling

Direkt: 046-15 55 51

SMS: 0767-73 57 14

Carin Hompe Svedberg

Carin Hompe Svedberg

Lunds stift

Ansvar för rekrytering av diakoner, fortbildning av diakoner och diakoniassistenter, Stiftsdiakon

Direkt: 046-15 55 50

SMS: 0706-39 89 56