Lunds stift

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Diakoni och socialt arbete

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift.


Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. I församlingen är det diakonen som har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Stiftsdiakonen ska inspirera och stötta församlingarna i det diakoniala arbetet. Till uppgifterna hör också att rekrytera blivande diakoner och arrangera fortbildningsdagar för diakonipersonal.

Diakonerna i Svenska kyrkan känns igen på sina diakonemblem i form av ett kors omslutet av en cirkel och i mitten av korset en duva med en olivkvist i näbben.

Bild: Linda Mickelsson /IKON

Diakonerna har, liksom präster och biskopar, skjortor med ett vitt "frimärke" under hakan. Diakonernas skjortor är gröna.

Vad är en diakon?

  • Diakoni är namnet på kyrkans sociala arbete.
  • En diakon ska uppsöka, stödja och hjälpa dem som är i kroppslig och själslig nöd i församlingen och samhället. Diakonen ska försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida. Det kan exempelvis handla om att ge stöd åt personer som utsatts för fysiskt eller psykist våld, är sjuka eller ensamma.
  • Diakoni är ett från början grekiskt ord som betyder "tjänst".
  • Så går det till att bli diakon.

Biskopsbrev om diakoni

Svenska kyrkans biskopar har skrivit ett brev om bakgrund, motiv och visioner för kristen medmänsklig kärlek och omsorg.

Vad innebär diakoni i dagens samhälle? Biskopsbrevet vill ge en sammanhållen teologisk grund och tydliggöra vad vi menar när vi talar om diakoni i Svenska kyrkan.

Ett biskopsbrev uttrycker det som Svenska kyrkans ledare gemensamt vill förmedla till medarbetare och medlemmar, och till samhället i stort. Det kan gälla både frågor om kyrkans verksamhet och samhällsfrågor.

Du kan läsa mer och ladda ner brevet här.

Kärlek och respekt

Carita Ibarra Kristensen

Carita Ibarra Kristensen

Lunds stift

projektledare för Supportteamet Migration

Direkt: 046-15 55 51

SMS: 0767-73 57 14

Carin Hompe Svedberg

Carin Hompe Svedberg

Lunds stift

Stiftsdiakon

Direkt: 046-15 55 50

SMS: 0706-39 89 56