Foto: Kristina Strand Larsson

De digitala gudstjänsterna betyder mycket för många

Inspelade gudstjänster, utglesade platser i kyrkan och en präst som använder handsprit under mässan. Församlingarna i Frosta-Rönnebergs kontrakt har många kreativa lösningar på hur vi ska fira gudstjänst i coronatider.

Att fira gudstjänst innebär att samlas - allt från några stycken till en stor mängd människor. Just nu kan vi inte samlas - inte fler än maximalt femtio personer i alla fall och vi måste hålla avstånd. Det påverkar hela samhället och även kyrkan. Mikael Johansson är kontraktsprost i Frosta-Rönnebergs kontrakt, där Eslövs, Höörs, Hörby, Landskrona, Kävlinge och Svalövs kommuner ingår. I kontraktet finns 13 enheter, som kan vara församlingar eller pastorat med flera församlingar. Här finns också flera olika lösningar på hur vi ska vara kyrka under coronapandemin, något som Mikael Johansson välkomnar.
- Det är en mycket märklig situation vi befinner oss i. Det finns ingen enkel linje som vi kan hålla och vi vet inte vilket som är det bästa sättet. En tendens som jag har sett på sistone är att församlingarna närmar sig varandra i sitt sätt att hantera situationen, precis som olika länder gör.

Alla har anpassat sig

Alla kontraktets 13 enheter har gjort olika anpassningar. En del har endast firat gudstjänster i vissa av sina kyrkor. Kyrkorummen anpassas så att besökarna sprids ut i bänkarna. Genom att lägga ut agendor på varannan kyrkbänk kan personalen på ett enkelt sätt visa var gudstjänstbesökarna ska sitta.

Mässan har påverkats mycket. En del församlingar har pausat och firar inte måltiden, andra delar bara ut bröd. Några fortsätter som vanligt, men prästen använder handsprit och visar också det tydligt för församlingen.

Tekniken är inga problem

Ett sätt att hantera situationen är att fira gudstjänst enbart med en präst och en musiker, att alltså fira gudstjänst men inte i församlingens närvaro. Vissa har också valt att spela in och lägga ut gudstjänster och andakter på Youtube och sedan länka från webb och sociala medier.
- Många äldre uppskattar detta och  en del får hjälp av sina barnbarn. De digitala gudstjänsterna betyder mycket för många. Ibland har vi faktiskt fler som hittar oss digitalt än som kommer till kyrkan, säger Mikael Johansson.

De filmade gudstjänsterna ligger sedan kvar på Youtube så att den som vill kan gå tillbaka och se dem igen. Tekniken för att filma hade församlingarna redan, berättar Mikael Johansson.
- Vi använder Ipad och mikrofon. Även mobiltelefonerna har hög kvalitet. Kanske någon tycker att vi istället ska länka till filmer från stiftet eller Svenska kyrkans nationella nivå, men det ena behöver inte utesluta det andra. Filmer från församlingar och pastorat har en stor charm och äkthet och jag tycker att personerna som gör dem är väldigt duktiga, säger Mikael Johansson.

En fråga som har diskuterats är hur kontraktet ska göra med filmade gudstjänster när kyrkorna kan öppna igen? Är det något de ska fortsätta med i form av månadens andakt eller liknande? Det kanske kan vara en möjlighet för dem som har svårt att ta sig till kyrkan och något att ta med sig efter coronakrisen.

Verksamheterna flyttar ut

Kyrkornas verksamheter har många gånger flyttat utomhus så fort vädret har tillåtit. I de flesta av församlingarna är barn och ungdomsverksamheten igång och Mikael Johansson berättar är kommunerna är glada för detta då ungdomarna har någonstans att ses när mycket annat försvinner och stängs ner. Konfirmanderna har bara dagläger hemma, inga grupper åker väg. När det gäller barnverksamheten så har den börjat öppna så smått igen. I början, direkt efter coronautbrottet, kom ingen.

- Viktigt är också att personalens arbetsmiljö räknas in i planeringen. De som arbetar i kyrkan ska känna sig säkra. Ständiga avvägningar behöver göras. Det sker en viss självsanering eftersom församlingsbor som tillhör en riskgrupp håller sig inne. Samtidigt är det många av dessa vi vill nå. Vi har ringt runt till äldre som troget har kommit tidigare och pratat med dem. Kyrkan har en viktig social roll och vi vet att de här samtalen uppskattas, berättar Mikael Johansson.

Tid för omtanke, reflektion och kanske saknad

Några församlingar har provat att bjuda in till seniorpromenader där tre till fyra personer tillsammans är ute och går, håller avstånd och samtalar. Det ger möjlighet till lite social samvaro.

Den här speciella tiden som vi lever i just nu kan också ge en möjlighet att tänka igenom vad som är viktigt, menar Mikael Johansson.  Det finns helt plötsligt tid till reflektion och omtanke och ibland är det positivt att sakna något.

- Gudstjänsten kan vara en självklar del i livet, något man nu saknar. För andra ska kyrkan bara finnas där, oavsett om man tillhör den eller inte. Det är för tidigt att säga något om kyrkans roll har förändrats. En diakon berättade att det delvis är nya grupper av människor som vill ha själavårdande samtal, men också det är för tidigt för analys. Det är stor skillnad mellan att leva med drastiska åtgärder en kortare period och att göra varaktiga förändringar. Kanske möts vi någonstans i mitten, särskilt om Corona fortsätter att påverka oss under en längre tid.

/Kristina Strand Larsson