Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Coronaviruset och vår verksamhet

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. I nuläget innebär det att församlingarna fortsätter med en del av sina verksamheter och med att fira gudstjänst - men anpassningar sker.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet. Samtidigt följer vi noga Folkhälsomyndighetens anvisningar. Löpande uppdateringar om hur Svenska kyrkan förhåller sig till corona-viruset kan man ta del av här.  Vilka beslut som fattats i Lunds stift, samt brev som skickats till församlingarna, finns på intranätet.

Gudstjänst är det sista vi slutar med.

Biskop Johan Tyrberg

Några tips: Fridshälsningen i gudstjänsten kan ske utan handslag. Handen på hjärtat eller annan lämplig gest går bra. En generell rekommendation vid nattvardsutdelandet är att brödet tas emot och doppas i vinet. En annan möjlighet är att ta emot enbart brödet. Men även den som av olika skäl väljer att sitta kvar i bänken eller tar emot personlig välsignelse (höger hand läggs på vänster axel) under nattvardsfirandet är en del av gemenskapen. Om du känner dig osäker kan du alltid fråga någon av de tjänstgörande om råd.  

Arrangemang och aktiviteter kan påverkas. Sök mer information hos din lokala församling. Känner du oro är du välkommen till din församling. Du kan också ringa jourhavande präst på 112 (öppet 17–08) eller kontakta vår chatt på nätet.

Gud, vi oroas för den pandemi som nu pågår.
Vi ber för vår värld; din skapelse.
Hjälp oss till kloka beslut och överväganden.
Ge kraft och vishet till alla som arbetar med sjukvård och begränsning av smittan.
Var nära alla som smittats och är sjuka i denna och andra sjukdomar.
Kom med din läkande kraft och ge styrka.
Vi ber också för alla som av olika skäl är rädda för smittan.
Hjälp oss att se varandra och vara ett stöd för varandra.
Låt denna omsorg bli bestående så att vi alla växer till i vår ambition
att vara förvaltare av din skapelse.

Amen