Foto: Faten Nastas Mitwasi

Christmas 2020 – ett digitalt konstprojekt med tre konstnärer i Betlehem

Varje jul går tankarna till Betlehem och vi längtar efter att återigen få fira frälsarens födelse och budskapet om hopp för mänskligheten och frid på jorden.

Lunds stift har sedan länge ett samarbete med Dar al Kalima University College of Arts and Culture. Här får två tidigare konststipendiater och deras lärare Faten Nastas kommentera sin situation och skicka ett budskap till oss ifrån Betlehem med sin konst.

Julkrubba i keramik – som om Jesus skulle födas 2020

Konstnär: Rula Salsa

”Det är viktigt att tänka på hur verkligheten var då Jesus föddes och fundera på hur det skulle varit i vår tid. Jesu familj var inte i sitt eget hem och de sökte asyl men ingen välkomnade dem. Detta är en situation som många upplever också idag. Människors livserfarenheter är alltid närvarande i mina arbeten, vad vi går igenom under våra liv och hur detta påverkar oss. Jag är övertygad om att alla händelser i livet påverkar vår livsväg på ett eller annat sätt. Att bli älskad, uppfostrad och välkomnad allt sedan födelsen är mycket viktigt.”

Rula Salsa är en palestinsk konstnär född 1975, boende i Betlehem, som arbetar med keramik och olika former av media. Idag är hon verksam i en keramikverkstad i Betlehem. Rula Salsas arbeten belyser oftast den mänskliga och sociala erfarenheten. Hon studerade nutida konst vid Dar al Kalima college i Betlehem och har varit konststipendiat i Sverige och i Italien.

 

God have mercy – Gud visa barmhärtighet

Konstnär:  Faten Nastas Mitwasi

”Jag arbetar med konst som är specifik och i dialog med det samhälle där den visas. Vanligtvis brukar jag göra sådant som skall föda en tanke, eller en ide´ och oroa men denna gång ville jag att det också skulle vara dekorativt och vackert. Sedan 2018 har jag arbetat med uttrycket – Gud visa barmhärtighet – en bön som judar kristna och muslimer delar och jag har låtit denna bön synas på olika sätt runt i Betlehem, Beit Sahour och Beit Jala. Men vi kan också fundera på hur mycket barmhärtighet vi visar varandra. Jag tänkte på hur vi detta år med Corona verkligen är i behov av Guds barmhärtighet.”

Natas Mitwasi föddes 1975 i Betlehem. Hon är inspirerad av sin far, Fawzy Nastas, som är skulptör och fick en MFA från Bezalei Academy of Arts and design i Jerusalem 2011. Mitwasi började arbeta vid Dar Annadwa kulturella center 1998 som kurator för konstprojekt och som organisatör av kurser. Hon var en nyckelperson för att utveckla och etablera Dar al-Kalima University College of Arts and Culture, där hon för närvarande är ansvarig för programmet för grafisk design och konsthantverk. Hon är forskare i palestinsk konst och författare till tre böcker. Dessutom har hon varit kurator för ett flertal utställningar och konstprojekt som den palestinska samlingen i ”Imago Mundi”-projektet, initierat av Luciano Benetton Foundation.

Nastas Mitwasi är en konstnär som arbetar med installationer, och använder sig av både handgjorda och förproducerade föremål i sin konst. Tidigare verk har innehållit texter, kalligrafi, och sköra broderade föremål, keramik, handgjort papper liksom fotografier, ljud och videofilmer. Hennes konst  behandlar de sociala, känslomässiga och psykologiska effekterna av livet såsom det gestaltar sig i den politiskt instabila miljön i Palestina. Begrepp som hon fortgående bearbetar är hem, identitet, plats och fragmentisering. Hennes verk har ställts ut både lokalt och internationellt inkluderande USA, Sverige, Skottland, Tyskland och Japan. http://www.fatennastas.com 

Mamnu´Altajawul – Curfew – Utegångsförbud

Konstnär: Ruba Qumseya

”Installationen illustrerar en julmiddag 2020 med familjen. Livsstilen under Corona påminner för palestinier om situationen under första intifadan och Gulfkriget med utegångsförbud, inget arbete, inga pengar, svårt att köpa mat och nödvändigheten att bära gasmask, då på grund av rädsla för gas och kemiska vapen och nu på grund av Coronapandemin.

Jag har förberett traditionell palestinsk mat för min familj men jag kan inte dela den med dem. Eftersom det inte är möjligt för mig att äta alldeles ensam tar jag fram ett foto av familjen, klipper sönder det och placerar bitarna för att familjen skall kunna vara där med mig.

Ljudet av min andning symboliserar det sjuka i dessa två perioder. Till sist hör man ljudet av israeliska soldater som förkunnar utegångsförbud för palestinier i Betlehem, på motsvarande sätt som det palestinska styret gör idag i pandemitider.

En gammal kamera används för att markera relationen mellan det som varit tidigare och är idag. Vad kan vi göra? Vad kan jag göra? Det är samma sak igen… vi klarar det inte längre. Varje kvinna bär allt detta på sina axlar och kämpar för livet för alla i sitt hem.”

Ruba Qumseya föddes i Beit Sahour 1980, bedrev studier vid Intitutet för mode och textil för att bli modedesigner, därefter en kandidatexamen i engelska vid Betlehems universitet, därefter Diplomutbildning ifrån Dar al-Kalima University College of Arts and Culture varefter hon under en termin studerade grafik, etsning, och trycktekniker på konstlinjen vid Östra Grevie folkhögskola. Efter sin examen 2012 har hon arbetat som konstlärare i grundskolor.