Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon:+46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Britt G. Hallqvist 100 år

2014 är det 100 år sedan författaren Britt G. Hallqvist föddes.

2014-01-30

Hon kom att bli betydande för språket i Svenska kyrkan genom sin medverkan i 1968 års Kyrkohandbokskommitté (som arbetade fram HB 86) och medverkan i 1986 års psalmbok. I den senare har hon översatt eller bearbetat ett sjuttiotal psalmer och själv skrivit originaltexter till tjugo, varav flera tillhör de mest älskade och sjungna.  

Britt G. Hallqvist var engagerad i existentiella frågor och väl bevandrad i Bibelns texter. Hon hade en språklig förmåga att uttrycka så väl tillit till Gud, som tvivel på ett sätt som ger stor igenkänning hos hennes läsare. Hennes språkbehandling vittnar om kunskap och genialitet. Inte för inte kallade Ingmar Bergman henne för ”Britt Genial” (initialen G. står i övrigt för Gerda) Hon tog barns frågor på största allvar och formulerade dessa med stor finess i dikter och böner. I förordet till Bönbok för barn (Diakonistyrelsens bokförlag 1960 och Verbum 1984) skriver hon: ”Nästan alla människor ber. Somliga ber regelbundet. Andra ber, när något särskilt händer. Gud lyssnar på all bön.”  

Britt G. Hallqvist föddes i Umeå 1914. Efter uppväxt i Visby kom hon vid 12-års ålder till Lund. Här gick hon i skola, läste på universitetet och debuterade som det första kvinnliga ”pennskaftet” i studenttidningen Lundagård. Hon gifte sig med Sten Hallqvist och följde sedan med honom som prästfru då han tjänstgjorde i bland annat i Allingsås. 1958 flyttade familjen tillbaka till Lund och här kom Britt G. Hallqvist att verka fram till sin död 1997.  

Mässor i Britt G. Hallqvists anda
Vi har sammanställt förslag till två mässor med psalmer, sånger, böner och dikter av Britt G. Hallqvist. Materialet är att se som en förslagslåda. Använd det som passar i församlingens sammanhang. Vi har valt att hänvisa till litteratur som vi tror finns tillgängligt i de flesta församlingar. Dels har vi gjort en ordning med alternativ för Mässa med små och stora i Britt G. Hallqvists anda och dels Mässa i Britt G. Hallqvists anda. Till dessa finns också en förteckning innehållande psalmer och böner av Britt G. Hallqvist som återfinns i Kyrksång (Verbum 2001) dels en förteckning över psalmer och böner av Britt G. Hallqvist som återfinns i Den svenska psalmboken med tillägg (Verbum 2002). Vi har också hämtat böner ur Bönboken tradition och liv (Verbum 2003). I slutet finns också en litteratur­förteckning med läsvärd litteratur för den som vill veta mer om t ex vissa psalmers tillkomst. Vi vill uppmuntra till ett frimodigt användande av psalmer, böner och texter författade av Britt G. Hallqvist under hela 2014 och hoppas att vårt material ska vara en inspiration i församlingarnas gudstjänstliv.         


Varför mässor i Britt G. Hallqvists anda?
Vi som ställt samman dessa mässor har levt med Britt G. Hallqvists texter under stora delar av våra liv. Hon har genom sitt uttryckssätt berikat vår tro och våra liv. Vi hoppas att många som inte förut har upptäckt hennes författarskap ska glädjas och få inspiration på trons väg och att alla som redan känner till Britt G. Hallqvists texter ska finna nya infallsvinklar. Ellika Bråliden är teol kand och frilansmusiker. Karin Sundmark är stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling.    
 

Ellikas ord
Det är framför allt genom Britt G. Hallqvists psalmer och sånger som jag först mötte hennes författarskap. Som barn sjöng jag i kör i kyrkan och många av sångerna och visorna var skrivna av Britt G. Hallqvist.  

Hennes arbete med böner, psalmer och sånger för barn är gediget och skrivet med stor respekt för barns tankar och funderingar kring livet.  

Det är lätt att känna igen sig i det enkla och vardagsnära språk som Britt G. Hallqvist använder. För mig berättar det om bönen som "ett hjärtas samtal". Jag får komma som den jag är, med allt det jag bär med mig, med alla mina tankar och funderingar och dela det med Gud.  

"Som ett sandkorn i en öken" (151 i Kyrksång, Verbum 2001 och psalm 951, Psalmer i 2000-talet, Verbum 2006)  

Som ett sandkorn i en öken,
som en droppe i ett hav,
som en myra i en myrstack
är i vimlet jag.  

Här i världen finns miljarder
människor av alla slag.
Hur du hittar mig i vimlet,
Gud, det undrar jag.  

Hur du orkar bry dig om mig,
det kan inte jag förstå,
men du gör det, och nog är det
skönt att tänka på.  

När jag känner mig förlorad,
ensam, liten, utanför,
viskar något inne i mig:
"Be till Gud, han hör!"      
   

 

Karins ord
Mitt första möte med texter av Britt G. Hallqvist var när mina föräldrar läste högt ur Roligt med Rappens (Albert Bonniers 1963). Jag fastnade direkt för den småtokiga berättelsen om en familj, deras vänner och husdjur och allra mest för verserna. Jag kan än idag citera stycken ur dessa, förmodligen för att språket och melodin är så lätt.  

Att i Britt G. Hallqvists texter få ord för min tro och mitt tvivel har varit viktigt för mig under hela mitt liv. Där finns vardagen, allvaret, osäkerheten, sorgen men också skrattet och humorn. Att få tala med Gud på ett vardagsspråk som inte blir platt och banalt är hennes styrka. Typiskt för hennes diktning är också vändningen i dikterna när det till synes enkla får ett djup som också bär framåt i tron.  


Ex Klagovisa (ur Herdaminnen Verbum 1995)  

Får man klaga för Gud
när man känner sig trist
och allting är avigt och dumt?
Ja, man får klaga för Gud.  

Får man skrika till Gud
Att man inte står ut
Med andra, och minst med sig själv?
Ja, man får skrika till Gud.  

Får man säga till Gud
att man inte kan tro
att Jesus steg upp ur sin grav?
Det får man säga till Gud.  

Men vad tar man sig till
när han inte hörs av
och ingenting gör, fast man ber?  

Tröttna då inte att be.
Tror du han ingenting gör,
han som är levande Gud?
Be – och till sist får du svar!  

Jag har många gånger funnit tröst i SvPs 532: ”Jag kom inte hit för att jag tror. Jag kom hit för jag behöver dig”, när jag suttit i kyrkbänken. Den har talat rakt in i mitt tvivel och orden har tröstat mig och sagt: Det är okey att du är här med ditt tvivel och din längtan. Du hör till! Jag hoppas att Britt G. Hallqvists texter ska få ledsaga många sökare på trons väg.