Foto: Martin Lindeborg

Biskopsvisitation i sydvästra Skåne

Den 15-20 oktober visiterade biskop Johan Tyrberg Skytts kontrakt. Biskopen besökte bland annat alla åtta församlingarna, Trelleborgs Hamn AB och Vellinge kommun, samtalade med medarbetare och förtroendevalda och inte minst – firade gudstjänster.

Här läser du mer om visitationen i Skytts kontrakt.

Bland biskopens uppgifter finns bland annat att vårda och värna kyrkans enhet och se till att församlingarna följer Svenska kyrkans bekännelse och ordning. Ett sätt att utföra dessa uppgifter är att genomföra visitationer. I höst kommer turen till Skytts kontrakt som geografiskt består av församlingarna i Vellinge och Trelleborgs kommuner.

– Jag hoppas på många kreativa möten som kan få positiva konsekvenser för framtiden. Kyrkan är inget egenintresse, hon är, och ska vara, en del av samhället och i människors liv. Vårt uppdrag som kyrka har vi för världen, både för dem som är omedvetna om och för dem som upplever Guds närvaro. Som kyrka behöver vi bli bättre på att lyssna med respekt och göra teologiska analyser, säger biskop Johan.

Under visitationen ska biskopen besöka alla församlingarna och prata om hur de arbetar och vilka utmaningar de står inför. Han ska också tillsammans med kyrkoherdarna göra två studiebesök. Hos Vellinge kommun ska man bland annat prata om hur man rustar sig för klimatförändringar med höjda vattennivåer. Svenska kyrkan behöver också vara väl förberedd för ett annat klimat för att bland annat kunna skydda kyrkor och kyrkogårdar. Det andra besöket görs hos Trelleborgs Hamn AB.
– Trelleborgs hamn har betydelse för hela Sydsverige, den är en port till/från Europa och mängder med passagerare och gods passerar dagligen. Jag är intresserad av att få en bild av hur hamnen påverkar våra liv och hur man tänker kring sitt ansvar för trafiken och därmed för vatten och luft.

Som biskop har man ett särskilt ansvar för de som vigts till tjänst. Biskop Johan ska därför träffa präster och diakoner för att samtala om de löften man avger i samband med sin vigning, hur det är att verka som präst och diakon i kontraktet och andra aktuella frågor. Alla medarbetare som är engagerade i konfirmandverksamheten ska också få ett särskilt möte med biskopen.
– Arbetet med konfirmander är en mycket viktig verksamhet och jag har på många håll sett vilken stor betydelse den har både för kyrkan och för de som konfirmeras. Konfirmationen har ofta en betydelse både när den är aktuell och även senare i livet. Jag är optimist så trots sjunkande konfirmandstatistik är jag övertygad om att alla församlingar kan hitta nya vägar som fungerar i just deras område.

Vill man träffa biskopen så har man bland annat möjlighet till det i samband med gudstjänsterna i S:t Nicolai kyrka i Trelleborg den 15 oktober klockan 17 och i Vellinge kyrka den 20 oktober klockan 10. Torsdagen den 17 oktober håller biskop Johan ett föredrag i Gislövs kyrka klockan 18.30 dit alla hälsas varmt välkomna. Kvällen inleds med en kvällsbön klockan 18.

Camilla Lindskog, pressekreterare