Lunds stift

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Att söka tjänst som präst eller diakon

Här beskrivs hur det går till att söka tjänst som präst eller diakon i församling eller pastorat.


Efter sista ansökningsdag skickas ansökningshandlingarna till stiftskansliet för behörighetsprövning av domkapitlet. Domkapitlet sammanträder en gång i månaden.

Enligt kapitel 34 ska domkapitlet, innan församlingen tillsätter en präst eller diakontjänst, behörighetspröva och avge ett yttrande över de behöriga sökandena. Vid tillsättning av kyrkoherde samt även vissa specialtjänster genomför domkapitlet intervjuer. Intervjuerna sker av domkapitlets valda intervjugrupp. Intervjugruppen består av två representanter från domkapitlet samt handläggande tjänsteman.

Domkapitlets policy för tillsättning av tjänster, pdf-fil

Är du intresserad av att tjänstgöra som präst kan du anmäla dig till:

Kristina Berlin

Kristina Berlin

Lunds stift

Samordnare sjukhuskyrkan, Stiftsadjunkt för prästrekrytering

Direkt: 046-15 55 49

SMS: 0708-22 16 97

Carin Hompe Svedberg

Carin Hompe Svedberg

Lunds stift

Ansvar för rekrytering av diakoner, fortbildning av diakoner och diakoniassistenter, Stiftsdiakon

Direkt: 046-15 55 50

SMS: 0706-39 89 56