070225 Koldioxidutsläppen minskar med 14 procent

Genom att köra på etanol och gas har Lunds stift reducerat koldioxidutsläppen med 14 procent jämfört med om bilarna varit bensindrivna.

Lunds stiftskansli har bytt ut fyra av sina bensindrivna bilar till gas- och etanolbilar. Detta har reducerat koldioxidutsläppen till knappt 47 ton 2006. Om bilarna istället drivits med bensin hade utsläppen varit cirka 54 ton koldioxid. Det är en minskning med 14 procent, eller cirka 7 ton. Detta visar en rapport från stiftskansliets miljögrupp. 

- Vi siktar på att reducera utsläppen ytterligare redan i år, det finns stor potential. Klimathotet är en mycket viktig fråga för hela samhället och som kyrka vill vi föregå med gott exempel. I slutändan handlar det ju om människans överlevnad, säger Torrid Bengtsson som är stiftskonsulent och arbetar med miljöfrågor på Lunds stift.   

Fakta

Lunds stift arbetar för att bli miljödiplomerade och målet är att detta ska ske 2008.

För mer information

Torrid Bengtsson, stiftskonsulent miljöarbete, telefon 046-35 89 84, 0708-97 63 44.


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-35 89 83, 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se