Kurser för anställda vid Lunds universitet

Studentprästerna erbjuder personalgrupper vid universitetet utbildningar i bland annat psykisk hälsa, krisstöd, suicidprevention, svåra samtal, mångfald och konflikthantering.

Studentprästerna har tillsammans med studentorganisationer och övriga stödfunktioner vid LU tagit fram utbildningar som har till syfte att vidareutveckla det goda arbete som sker vid universitetet.

Aktuellt kursutbud

MHFA – Mental Health First Aid

MHFA,  på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett tvådagars australiensiskt utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. 

Läs om MHFA på Karolinska institutets webbplats

Den stora kriskursen

Tillsammans med studentorganisationerna ger Studentprästerna en heldagsutbildning med föreläsningar varvat med grupparbeten. Utbildningen består av:

  • allmän kriskunskap
  • Lunds universitets krisberedskap och kriskommunikation
  • stresshantering
  • konfliktlösning.

Kursen vänder sig främst till dig som är anställd inom KK, LUS och AF. Utbildningen går att få i halvdagsformat och är då främst riktad till personalgrupper.

Den lilla kriskursen

En utbildning på ca 1,5 h där vi jobbar utifrån samma grundprinciper som i den stora kriskursen men i ett förminskat format. Denna kurs vänder sig främst till förmän, novischfaddrar och andra studentaktiva volontärer.

Suicidprevention

En halvdagsutbildning där vi går igenom varningstecken och åtgärder för suicidprevention och samtalar utifrån olika case.

Mångfaldens möjligheter och utmaningar

Utifrån vårt interreligiösa nätverk Multifaith Chaplaincy tar vi upp olika aspekter av religiös och kulturell mångfald. I enlighet med diskrimineringsgrunderna talar vi om de utmaningar och möjligheter som ett mer pluralistiskt samhälle för med sig.

Det svåra samtalet

Hur kan man hantera det svåra samtalet när man som ledare för en grupp eller organisation måste hantera människor i kris? Det kan handla om sexuella trakasserier, tidigare trauman eller ett plötsligt dödsfall. Hur behåller man lugnet, hur hittar man vägar ut ur krisen?

Skräddarsydda utbildningar

I samråd med varje enskild grupp kan vi utforma olika upplägg så som konflikthantering, krisberedskap, psykisk ohälsa med mera. Detta kan ta allt ifrån 30 minuter till en heldag och vi försöker vara lyhörda så att utbildningen blir relevant för den specifika målgruppen.

För mer information, vänligen kontakta: studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se eller 046-718735