Kom med och samtala om Sankt Knuts fortsatta framtid!

Söndag 23 september

Söndag 23 september

Efter kyrkkaffet finns det möjlighet för dig som är engagerad i Sankt Knuts kyrka att samtala kring vår utveckling och framtid tillsammans.

Välkommen!