Pilgrimsvandring i Alnarpsparken

Söndag 24 maj

Söndag 24 maj 14.00 -17.30
Begränsat antal platser
Anmälan till helena.agrell@svenskakyrkan.se, senast 11 maj
Samling vid ingången till "Gunnars trädgård"
Ta med egen eftermiddagsfika