Upptaktshelg 31 augusti och 1 september i Sankt Hans

Traditionsenligt har vi upptaktshelg i församlingen första helgen i september. Detta år är det i Sankt Hans.

Lördag 31 augusti

Lunds pastorat har börjat resan mot att bli miljöcertifierad, och det kommer ha
konkreta återverkningar på vad vi gör i och kring våra församlingsgårdar och kyrkor.
Drop in fika kl 9.30, därefter har vi en dag med föreläsningar och workshops kring
miljöarbete både i församlingens lokaler, men också vad var och en kan göra hemma.
Vi avslutar cirka 15, och bjuder på lunch vid 12.
Bland annat kommer vi att beröra:
Vad har miljöarbete med Svenska kyrkan att göra?
Har kristna ett särskilt ansvar för miljön?

Söndag 1 september

Vi firar högmässa tillsammans.
Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning, predikar.
Temat för söndagen är "Tro och liv".
Församlingens personalkör medverkar.
 
Varmt välkomna!
/Församlingsrådet i Lunds östra stadsförsamling.