Ungdom

Här finns information om våra ungdomsgrupper i Lunds östra stadsförsamling; SKUMM, SKUISH och Scoutkåren Tornugglan.

Ungdomsgrupperna SKUMM och SKUISH.

I Maria Magdalena och Sankt Hans finns ungdomsgrupper som träffas
en till två gånger i månaden. Vi hänger i församlingsgården och hittar på
olika aktiviteter tillsammans. Kvällarna avslutar vi med en mysig andakt i kyrkan.
Vill du veta mer kontakta:
karoline.henriksson@svenskakyrkan.se (Maria Magdalena)
eller jonna.nilsson@svenskakyrkan.se (Sankt Hans)

Scoutkåren Tornugglan

Är du intresserad av natur och friluftsliv?
Läger och nya kompisar?
Välkommen till våra scoutgrupper!

Tornugglan är en del av Lunds östra stadsförsamlings barn- och
ungdomsverksamhet, men även en självständig scoutkår.
Scouting är mycket mer än knopar och eld. Det kan handla om
scoutteknik, friluftsliv, teater, pyssel, samhällsengagemang m.m.
där lek och reflektion är en naturlig och viktig del.
Ibland gör vi saker tillsammans hela kåren över åldersgränserna såsom
läger och S:t Georgsfirande med tårttävling.
Vi är ungefär 75 medlemmar, varav cirka 20 vuxna, som träffas på
måndagar i Maria Magdalena kyrka i fem åldersbaserade grupper.
Kontakt: Rolf Persson, 0730-51 79 95, rolf.persson@fagotten.org
eller Karoline Henriksson karoline.henriksson@svenskakyrkan.se
Tornugglans egen hemsida hittar du här

 

 

Tweenies

Kids i årskurs 4-7