Tredje söndagen i påsktiden 2021

Den gode herden

Tredje söndagen i Påsktiden ”Den gode herden”

Text: Joh 10:1-10

Jesus sade: ”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.« Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sade Jesus: »Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

 

VEM ÄR HERDEN?

Herden är en vanligt förkommande biblisk bild. Men hur tänker vi oss herden? Som en välvårdad man som sitter lugnt vid en lägereld? En biblisk idyll som leder sina djur rätt? Gröna ängar och vacker natur? Är bilden av herden en daterad bild? Otillgänglig för oss moderna människor som ofta lever urbana liv, distanserade från djurliv och jordbruk.

Den verkliga herden som Jesus antagligen hänvisar till är en person som tillhör en av samhällets lägst ansedda grupper. Det var lågt i status att arbeta som herde. Smutsigt, tungt och krävande. Det var ett ensamt arbete och ett ensligt liv – inte sällan var det ett liv fyllt av frestelser i samhällets utkant. Kanske var det lätt att falla för omoraliska frestelser när ingen annan såg på? Kanske var det lätt att komma undan, när man befann sig långt bort från andra människor och gemenskapen? Kanske fanns det en utbredd misstänksamhet mot herden i samhället i övrigt?

Ändå är det herden som Jesus väljer att identifiera sig med. Ändå är det bilden av herden som går som en röd tråd genom bibelns beskrivning av Gud. Den gode herden som tar sig an sitt hårda arbete, och som ser varje individ, varje del av den stora flocken. Var och en är viktig.

DEN GODE HERDEN

Jesus identifierar sig med den den gode herden som går in i fårens lidande och vilsenhet. Herden som kallar var och en vid namn. Gud kallar dig vid namn. Herden letar reda på dem som gått vilse och de bortsprungna, herden plåstrar om och tar hand om de skadade, hjälper de sjuka – och ser också till de starka och välmående.

Herden är en gudsbild som berättar för oss om Jesus. Herden är en gudsbild som berättar om en tro som bär – både när vi går vilse, och som behövs när vi är starka och självständiga. Herden finns nära livet.

Jesus är herden. Jesus är också grinden. Och vi är fria att gå in och fria att gå ut.  Genom Jesus Kristus har vi fått tillgång till trösten och löftet – herdens röst kallar oss.

Om vi går vilse hittar han oss, om vi fastnar befriar han oss. Jesus själv gör det möjligt för oss att gå ut. Jesus är herden som kallar och leder oss, men Jesus är också grinden – den vidöppna grinden dit du är kallad. Gud kallar dig vid namn.

Genom korset och påskens drama visar Jesus på en gudomlighet som kommer underifrån. En gudomlighet som genom ömsesidighet och solidaritet kallar oss.

Genom sin död, men framför allt genom sitt liv, kallar Jesus till efterföljelse.

Herdens röst är inget krav på dyrkan eller tom tillbedjan. Herdens röst säger: ”Följ mig!” – här finns liv i överflöd. Gud kallar dig vid namn.

I GODA MAKTER UNDERBARA OMSORG
Orden i Diedrich Bonhoeffers text i psalm 817 är ett sätt att förstå den trygghet som herdebilden vill förmedla till oss. Texten beskriver en tillit – den tillit som Gud vill ge dig:

”I goda makters underbara omsorg.
vi väntar lugnt vad helst oss möter här.
Gud är hos oss var afton och var morgon,
Guds kärlek genom varje dag oss bär.”

 

Bilden av herden är en gudsbild som vill vara nära, precis där livet händer. Gud vill vara nära dig i ditt liv. Gud kallar dig vid namn. Dessa ord kan i dag få sammanfatta bilden av den gode herden. Herden, vars kärlek är så stark att den krossar döden i uppståndelsens gryningsljus. Herden, som längtar och ropar efter oss, var och en.

Dessa ord, som manar oss till att våga tillit, att lyssna efter rösten. Ord att hämta kraft ur. Ord att vila i. I goda makters underbara omsorg.

/Jenny Grimbeck, prästkandidat