Tredje söndagen i advent 2022

Bana väg för Herren

Tredje söndagen i advent har temat ”Bana väg för Herren” och orden går tillbaka på profeten Jesaja. ”En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.” Den här söndagen får vi närma oss och lära känna Johannes Döparen och hans arbete med att bana väg för Jesus genom att undervisa om syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står i söndagens evangelietext ur Lukasevangeliet.

 

Johannes pekade på vikten av sanning, trots att den kan vara svår att leva med, just för att den ställer saker på sin spets, blottar sådant som vi inte alltid vill se, och som får konsekvenser för våra liv för att det tvingar till handling. För Johannes Döparen handlar det inte om en lagom eller mitt emellan väg, för du kan inte samtidigt både följa Jesus och inte följa Jesus. 

 

Energifyllt fortsatte Johannes att sprida sitt budskap. Jag tänker att i mötet med världens mörker och orättvisor kan missmod och trötthet tynga våra sinnen. Kanske undrar vi ibland var Johannes Döparen fick kraften och orken ifrån. Svaret är i tron på Jesus Kristus. I Jesus finns hoppet, kraften, möjligheterna och frälsningen.

 

Marie Darte, präst