Mässa - Toner från en källa

Sankt Hans kyrka 21 oktober 10.00

Musikmässa av Susanne Rikner och Jerker Leijon
Sankt Hanskören
Karin Gustavsson, orgel
Lis Carlander, präst