Språkcafé

På ett språkcafé får man tillsammans med andra öva sin svenska i en glad och trevlig miljö.

Alla vuxna som behöver träna sin svenska och vill lära sig lite mer om Sverige är välkomna. Vi ser gärna att även svensktalande kommer till språkcaféet för samtal och eventuellt läxläsningsstöd.

Maria Magdalena kyrka, onsdagar kl 14.30-16.30.
Sankt Knuts församlingsgård, tisdagar kl 16.00 -17.30.