Foto: Jim Elfström /Ikon

Söndagstankar

Vi träffas i Sankt Hans Kyrklänga och läser söndagens texter tillsammans och reflekterar gemensamt över dem. Ingen föranmälan.
Varmt välkommen!
18.00-19.00 varje söndag.